Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 30.03.2017 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis 2017
Pieņemt zināšanai
10. Dažādi
Pārskats par 2016.gada IV ceturkšņa (01.10.2016 - 31.12.2016.) Fonda finansēto plašsaziņas projektu izvērtējumu
Pieņemt zināšanai
2. Iesniegtie projekti finansējuma saņemšani no apakšprogrammas "Nozares vides projekti" II kārta
ĪADT – dendroloģisko stādījumu aizsardzības statusa nodrošināšana
1-08/60/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 45 000.00 €
VVD amatpersonu veiktspējas paaugstināšana
1-08/71/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 150.00 €
VVD inspekcijas funkcijas kvalitātes paaugstināšana
1-08/67/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 7 000.00 €
Kapacitātes stiprināšana aprites ekonomikas politikas veidošanai
1-08/95/2017 VARAM
Piešķirt - 24 900.00 €
Dabas lieguma “Randu pļavas” teritorijas hidroloģiskā izpēte
1-08/61/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 10 286.00 €
Mineraloģijas ekspozīcijas izveide Latvijas Dabas muzejā
1-08/63/2017 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 117 108.00 €
“Zaļā izcilība”- zaļākajai valstij pasaulē
1-08/69/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 550.00 €
Operatīva inspekcija- vides kvalitātes pamats
1-08/70/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 83 713.00 €
Normatīvu saskaņošana ūdens kvalitātes vērtēšanai pēc slāpekļa un fosfora savienojumu koncentrācijām
1-08/97/2017 VARAM
Piešķirt - 3 950.00 €
Zināšanu pilnveide radiācijas drošībā
1-08/72/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 11 170.00 €
Aktuālais VVD digitālu infografiku veidā
1-08/68/2017 Valsts vides dienests
Noraidīt
Bezpilota lidaparātu funkcionalitātes pilnveidošana
1-08/73/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 6 294.00 €
ĢDP “Dzērves Bērziņu avoti” un “Bārbeles sērūdeņraža avots” apsaimniekošanas plānu izstrāde
1-08/59/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 25 600.00 €
Informatīva materiāla par Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un Natura 2000 teritoriju tīkla karšu izdošana
1-08/96/2017 VARAM
Piešķirt - 4 400.00 €
Latvijas pieaicināto ekspertu dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos
1-08/98/2017 VARAM
Piešķirt - 10 000.00 €
3. Aktivitātē “Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos preses izdevumos” iesniegto projektu izskatīšana
Vides Vēstis
1-08/57/2017 Vides Vārds
Piešķirt - 27 898.00 €
Ilgtspējīga vide Pierīgā
1-08/55/2017 Rīgas Apriņķa avīze
Piešķirt - 19 676.00 €
Latgale – zaļa un tīra!
1-08/99/2017 Latgales laiks
Piešķirt - 3 000.00 €
Izpratnes veicināšana par videi draudzīgu dzīves veidu
1-08/85/2017 Reģionu Mediji
Noraidīt
Žurnāla "MMD" vides izglītības sadaļa
1-08/54/2017 Dumpis
Piešķirt - 8 000.00 €
VIDES DIENA
1-08/87/2017 Izdevniecība Dienas Mediji
Piešķirt - 19 000.00 €
Tematiskais pielikums Vide mums, mēs videi
1-08/100/2017 Jaunais kurzemnieks
Noraidīt
Zaļās dzīves ABC
1-08/90/2017 Izdevniecība "Rīgas Viļņi"
Piešķirt - 29 994.00 €
Iedzīvotāju izglītošana, kā dzīvot videi draudzīgi
1-08/83/2017 Reģionu Mediji
Noraidīt
Pielikuma "Zaļā istaba" izdošana
1-08/56/2017 Kurzemes Vārds
Noraidīt
Saimniekojam taupīgi un zaļi
1-08/58/2017 Bauskas dzīve
Noraidīt
Dabas vērtību publikāciju sadaļa žurnālā A12
1-08/65/2017 5 labas ziņas
Noraidīt
Ikmēneša ielikums “Dabas balss”
1-08/93/2017 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
BD vides vidus
1-08/102/2017 Brīvā Daugava
Noraidīt
Atbildība par vidi biznesa acīm
1-08/80/2017 Izdevniecība Dienas bizness
Piešķirt - 2 432.00 €
Par izglītotu un zinošu sabiedrību Aizkraukles reģionā
1-08/91/2017 Staburags
Noraidīt
Ielikums “Zaļā Latvija”
1-08/52/2017 Lauku avīze
Noraidīt
Videi draudzīgs un atbildīgs dzīvesveids Alūksnes un Apes novados
1-08/82/2017 Reģionu Mediji
Noraidīt
Saudzīgai attieksmei pret dabu valstī nevar būt nomales!
1-08/79/2017 Reģionu Mediji
Noraidīt
Sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu
1-08/84/2017 Reģionu Mediji
Noraidīt
Esi gudrs – dzīvo zaļi!
1-08/64/2017 Balvu Vaduguns
Noraidīt
Iegildījums vidē = ieguldījums nākotnē
1-08/104/2017 Latvijas Būvinženieru savienība
Noraidīt
Žurnāla “Putni dabā” pielikumi 2017. gadā
1-08/75/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
Ogres novada sabiedrības vides izglītošana
1-08/92/2017 ĶILUPE
Noraidīt
Vide un mēs
1-08/101/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
Žurnāla „Ārsts.lv Vides sadaļa”
1-08/89/2017 Latvijas Ārstu biedrība
Noraidīt
4. Aktivitātē "Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV raidījumos" iesniegto projektu izskatīšana
Es varu būt zaļš
1-08/53/2017 Vidzemes televīzija
Piešķirt - 11 000.00 €
TV sižetu cikls par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu "TAVA DABA"
1-08/81/2017 Finger Film Production
Piešķirt - 17 000.00 €
Vides sadaļa raidījumā Latgales aktualitātes
1-08/105/2017 Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība
Piešķirt - 10 000.00 €
Rubrika par atbildīgu dzīves veidu raidījumā “Preses Klubs”
1-08/66/2017 TV Latvija
Piešķirt - 35 000.00 €
Cita puse
1-08/74/2017 VFS Films
Noraidīt
Tavs dzīvesveids ir dabas daļa. II sezona
1-08/103/2017 Aizputes TV
Noraidīt
Ārsts.lv kopā ar Pēteri Apini Vides sadaļa
1-08/88/2017 Latvijas Ārstu biedrība
Noraidīt
Informatīvi izglītojošs raidījumu cikls Praktiski Padomi ar aktuālu tematisko rubriku “Ekoinovācija”
1-08/78/2017 DK Media
Noraidīt
5. Aktivitātē “Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos” iesniegto projektu izskatīšana
Star FM Zaļā ceturtdiena
1-08/76/2017 homo ecos:
Piešķirt - 22 000.00 €
Latgales daba, vide un cilvēks
1-08/94/2017 Divu krastu radio
Piešķirt - 5 000.00 €
LR1 raidījuma "Zināmais nezināmajā" pielikums
1-08/86/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
Vides sadaļa Radio SWH raidījumā zaļais stūris
1-08/77/2017 Radio SWH
Noraidīt
Dabas studija – pozitīvi par dzīvi Natura 2000 teritorijās Zemgalē un Pierīgā
1-08/106/2017 Radio 1
Noraidīt
6. 6. Aktivitātē “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai” iesniegto projektu izskatīšana
Izvērtējums par transporta piesārņojuma staciju izvietojumu Rīgā
1-08/132/2017 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 23 990.00 €
Dažu izzūdošo un sarūkošo augu sugu dzīvotspējas analīze in un ex situ
1-08/108/2017 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 7 500.00 €
Jauni dati par nitrātu slodzēm uz gruntsūdeņiem tipveida nogulumos Latvijā
1-08/136/2017 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 23 500.00 €
Pelaģisko indikatoru izstrāde LV jūras ūdeņu vides stāvokļa novērtējumam
1-08/145/2017 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 28 000.00 €
Datu ieguve par invazīvo sugu Spānijas kailgliemezi (Arion lusitanicus) Latvijā
1-08/173/2017 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 8 000.00 €
Makroskopisko aļģu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai: metodes attīstīšana
1-08/138/2017 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 29 000.00 €
Gruntsūdens režīma monitoringa datu pārvaldības sistēmas izveide
1-08/131/2017 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Noraidīt
Dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plānu izstrāde pieciem Rāznas nacionālā parka ezeriem
1-08/144/2017 Vides risinājumu institūts
Noraidīt
Mūsdienu jūras krasta ģeoloģisko procesu monitorings un monitoringa veikšanas metodikas sagatavošana
1-08/141/2017 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Puzes ezera ekoloģiskā stāvokļa izpēte un rekomendāciju izstrāde tā uzlabošanai
1-08/150/2017 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 30 000.00 €
Lašu un taimiņu pārvaldības plāna izstrādei Gaujas baseina upēs
1-08/148/2017 Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
Noraidīt
Lagūnu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums
1-08/137/2017 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Datu ieguve un vadlīniju izstrādāšana triju invazīvo, abiniekiem letālo, svešzemju organismu sugu ierobežošanas pasākumu veikšanai Dienvidaustrumu Latvijā
1-08/153/2017 Daugavpils Universitāte
Piešķirt - 20 500.00 €
Datu ieguve par starpkāpu ieplaku biotopa ekoloģiju
1-08/135/2017 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Pazemes ūdens kvalitātes datu analīze Rīgas apkārtnē
1-08/112/2017 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Vēja enerģētikas riska karšu izstrāde Liepājas un Ventspils reģioniem
1-08/107/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
Lielā baltā gārņa Ardea alba ekoloģija
1-08/140/2017 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Latvijai specifisko emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam individuālajā apkurē un mazajās katlu mājās
1-08/142/2017 Fizikālās enerģētikas institūts
Noraidīt
Herbārija (LATV) krājuma uzturēšana un informācijas digitalizācija
1-08/139/2017 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Nemateriālais kultūras mantojums un bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu ilgtspēja
1-08/147/2017 Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs
Noraidīt
Īpaši aizsargājamo dzeņu sugu ekoloģisko nišu un telpiskās izplatības analīze aizsardzības pasākumu plānošanai
1-08/146/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
Dati Latvijas pilsētu ģimenes dārziņu ilgtspējīgai vides pārvaldībai
1-08/133/2017 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Ekoloģiskās pēdas datu apstrāde un pašvaldību griezums
1-08/151/2017 Zaļā brīvība
Noraidīt
Zaļās enerģijas blakus produkta – koksnes pelnu kvalitāte un ar to saistīto tālākas izmantošanas iespēju apzināšana
1-08/143/2017 Cleantech Latvia
Noraidīt
Datu ieguve, apstrāde un analīze par decentralizētu kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas tehnisko un finansiālo kapacitāti Latvijas pašvaldībās
1-08/174/2017 Latvijas Pašvaldību savienība
Noraidīt
Pieminekļa “Daugavas loki” nominācijas sagatavošana iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā – 1.fāze
1-08/172/2017 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Noraidīt
7. 7. Aktivitātē “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai” iesniegto projektu izskatīšana
Lauku sētas ekspozīcijas izveide Nacionālajā botāniskajā dārzā
1-08/130/2017 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 18 000.00 €
Atkritumu stadijas izbeigšanās nosacījumu izstrāde bioloģiskajiem atkritumiem
1-08/121/2017 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 18 000.00 €
Komunikāciju apmācības dabas aizsardzības speciālistiem
1-08/166/2017 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 18 000.00 €
Zivju resursu uzraudzība Lejaskurzemē
1-08/165/2017 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 18 000.00 €
Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot jaunu sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību un paaugstinot profesionālo kompetenci DAP speciālistiem
1-08/171/2017 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 18 000.00 €
Vides aizsardzības prasību noteikšana sadedzināšanas iekārtām
1-08/126/2017 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 18 000.00 €
Sadarbība laba jūras vides stāvokļa (LJVS) sasniegšanai jūras piesārņojošo atkritumu jomā
1-08/157/2017 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 18 000.00 €
Ziemeļu gulbja Cygnus cygnus izpēte Latvijā 2017.gadā
1-08/123/2017 Latvijas Gulbju izpētes biedrība
Noraidīt
Kā OMA ar klimata pārmaiņām sadzīvos?
1-08/129/2017 homo ecos:
Piešķirt - 18 000.00 €
Rīgas brīvostas lejamkravu terminālu kravu apritē radušos gaisa piesārņojuma minimizēšana
1-08/122/2017 Latvijas Zaļā kustība
Noraidīt
Sabiedriskās domas izpēte un biotopu apsaimniekošanas pasākumu skaidrošana sabiedrībai
1-08/134/2017 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
Purvu biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas monitoringa metodikas izstrāde
1-08/152/2017 Vides risinājumu institūts
Noraidīt
VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā
1-08/127/2017 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 18 000.00 €
Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde
1-08/125/2017 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Noraidīt
Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2017/2018
1-08/124/2017 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 18 000.00 €
Ogres upes baseina sakopšana un dokumentēšana nevalstiskā sektora veiktspējas un kompetences celšanai
1-08/169/2017 Zivju gani
Noraidīt
Sadarbības ietvars Latvijas tradicionālo kultūraugu uzturēšanai un sēklu bibliotēkas darbībai
1-08/149/2017 Ikšķiles Brīvā skola
Noraidīt
Sabiedrības līdzdalības modeļa veidošana un motivēšana invazīvo sugu izplatības ierobežošanā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās “Daugavas loki” un “Augšdaugava”
1-08/168/2017 Eiroreģions "Ezeru zeme"
Noraidīt
Biedrību veiktspējas un kompetences celšana bioloģiskās daudzveidības apzināšanai, aizsardzībai, saglabāšanai un aprites ekonomikas veicināšanai
1-08/161/2017 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Noraidīt
Abavas senlejas Forums
1-08/163/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
8. Nacionālas nozīmes projekta “Prioritāro vielu inventarizācija Daugavas un Gaujas upju baseinu apgabalos” izskatīšana
Prioritāro vielu inventarizācija Daugavas un Gaujas upju baseinu apgabalos
1-08/62/2017 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Konceptuāli atbalstīt
9. Izmaiņas projektu īstenošanā
Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā (2. kārta)
1-08/153/2016 homo ecos:
Dabas daudzveidība Latvijas ainavās. Ainavas runā!
1-08/233/2016 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.