• Sākums >
  • Ogres novada sabiedrības vides izglītošana

Ogres novada sabiedrības vides izglītošana

Reģ Nr. 1-08/92/2017

Projekta mērķis

Sabiedrības informēšana un izglītošana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, motivējot to vairāk iesaistīties vides resursu racionālā, ilgtspējīgā izmantošanā un dabas vērtību saglabāšanā, tādejādi veidojot iespēju nākamajām paaudzēm dzīvot kvalitatīvā vidē.

Projekta uzdevumi

1. Ar informatīvām ilustrācijām rosināt iedzīvotājus iesaistīties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, izvēloties pareizākos un videi draudzīgākos risinājumus katram atkritumu veidam. 2. Iedzīvotāju izpratnes veidošana par vides aizsardzības problēmām un to risinājumiem, kā arī videi draudzīgu dzīvesveidu pēc principa „Domā globāli, rīkojies lokāli!”. 3. Ar daudzveidīgām publikācijām, intervijām un ekspertu viedokļiem rosināt sabiedrībā vides resursu racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu, uzsverot dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. 4. Informēt sabiedrību kā ikdienā iedzīvotājiem un uzņēmumiem izturēties atbildīgi pret apkārtējo vidi, izvēloties videi draudzīgākos risinājumus sadzīvē. 5. Informēt sabiedrību par labās prakses piemēriem pašvaldībā, kur vides un dabas aizsardzība tiek ievērota un sekmēta, attīstot uzņēmējdarbību. 6. Informēt sabiedrību par aizsargājamām teritorijām, minot piemērus par pozitīviem pasākumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ekosistēmas aizsardzībā. 7. Paša projekta popularizēšana, tā nodrošinot ilgtermiņa ieguldījumu projekta mērķa sasniegšanā.

Projekta rezultāti

1. Periodiskā preses izdevuma – pārnovadu laikraksta „Ogres Vēstis Visiem” pielikums „Ogres VIDES Vēstis Visiem” Nr.1, Nr.2 un Nr.3 ar publikācijām par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu. 2. Katra pielikuma izplatīšana (14000 eksemplāru): pārnovadu laikraksta „Ogres Vēstis Visiem” abonentiem (Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novados); bezmaksas piegāde Ogres novada iedzīvotājiem, uzņēmumiem un dažādām pašvaldības iestādēm, organizācijām. 3. Preses izdevuma katra pielikuma „Ogres VIDES Vēstis Visiem” elektroniskās versijas izvietošana portālā www.kilupe.lv, www.ovv.lv un tās uzturēšana projekta laikā un 6 mēnešus pēc projekta īstenošanas. 4. Atsevišķu publikāciju popularizēšana citos medijos (sadarbības partneri) - www.ogresnovads.lv, www.ogrenet.lv, www.ogresnamsaimnieks.lv 5. Projekta pašnovērtējums – ziņojums par projekta rezultātiem.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.06.2017
Īstenotājs ĶILUPE
Ogre, Ogres novads, Preses iela 2, LV-5001
Projekta kopējās izmaksas 11 180.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 854.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.