Aktuālie iepirkumi

LVAF finansēto projektu iepirkumi


 1. Atsauce uz projektu:
  Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts Nr. LIFE20 IPE/LV/000014Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”.
 2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu:
  Biedrība Baltijas Krasti
 3. Iepirkuma priekšmets.
  Iepirkuma priekšmets
  Veikt izpēti un sagatavot ziņojumu par nešķiroto atkritumu samazināšanas iniciatīvu (sistēmas “Maksā, kad izmet” – PAYT Pay as you throw) ieviešanas iespējām mājsaimniecību līmenī, ietverot tehniski ekonomisko analīzi un sociālās pieņemšanas novērtējumu LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014)
  Darba rezultāts, nodevumi un termiņi
  Līguma izpildes termiņš 2024.gada 30.jūnijs
 4. Pretendentu atlases kritēriji.
  • ​​​​​​​Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā (no 2019. gada - līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 2 pētnieciska rakstura dokumentu izstrādē, kas saistāmi ar aprites ekonomikas vai vides monitoringa jomu, no kuriem vismaz viens saistīts ar atkritumu apsaimniekošanas vai aprites ekonomikas sfēru vai vides ekonomiku.
  • Pretendents iepirkuma līguma izpildē nodrošina visus nepieciešamos speciālistus atbilstoši iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām pilnā apmērā.
 5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.
  Zemākā cena
 6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.
  Piedāvājumu iesniedz rakstiski papīra formātā (klātienē, Maskavas ielā 127, Rīgā vai sūtot pa pastu – Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003) vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) sūtot uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv.
 7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
  2024. gada 2. februāris plkst. 10:00
 8. Kontaktpersona.
  Aija Vanaga e-pasts: info@baltijaskrasti.lv

 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.