Aktuālie iepirkumi

LVAF finansēto projektu iepirkumi


Cenu aptauju projektā "Pļavu biotopu atjaunošana Vakarbuļļos"

1. Nolikums.
2. Pieteikums dalībai.
3. Tehniskais un finanšu piedāvājums.
4. Pretendenta pieredzes apraksts.


Cenu aptauju projektā: "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju"

1. Atsauce uz projektu:
Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts Nr. LIFE20 IPE/LV/000014Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”.

2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu:

Biedrība Baltijas Krasti

3. Iepirkuma priekšmets.

Iepirkuma priekšmets

Izpēte un ziņojuma izstrāde par vides nodokļa likmēm nepārstrādājamiem materiāliem, kas satur plastmasu izstrāde LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ietvaros.

Darba rezultāts, nodevumi un termiņi

  1. Ziņojums par vides nodokļa likmēm nepārstrādājamiem materiāliem, kas satur plastmasu. Ziņojuma ietvaros, balstoties uz darba uzdevumā noteikto, izvērtēt iespējas diferencēt nodokļu likmes (darba izpilde līdz 2023.gada 3.aprīlim).
  2. Vides nodokļu efektivitātes novērtējums. Ziņojuma ietvaros, balstoties uz darba uzdevumā noteikto, sniegt priekšlikumus nodokļu diferencēšanai (01.2022-12.2024.).
  3. Ziņojums par kopējo nodokļu politiku Latvijā attiecībā uz produktiem, kas radīti no otrreizējām izejvielām vai atkritumiem. Ziņojuma ietvaros, balstoties uz darba uzdevumā noteikto, izstrādāt priekšlikumus motivējošas sistēmas izveidei atkritumu mazināšanai un preču atkārtotai izmantošanai (01.2025-12.2025).

4. Pretendentu atlases kritēriji.

  • Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2018.g. – līdz iepirkuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzvērtīga darba izpildē.
  • Pretendents iepirkuma līguma izpildē nodrošina visus nepieciešamos speciālistus atbilstoši iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām pilnā apmērā.

5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.

Zemākā cena

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.

Piedāvājumu iesniedz rakstiski papīra formātā (klātienē, Maskavas ielā 127, Rīgā vai sūtot pa pastu – Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003) vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) sūtot uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv.

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

2023. gada 23. februārim plkst. 10:00

8. Kontaktpersona.

Aija Peršēvica e-pasts: info@baltijaskrasti.lv


 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.