Pārskatu veidlapas par projektu īstenošanu

Saskaņā ar līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību starp Fonda administrāciju un projekta īstenotāju, pārskati par projekta īstenošanu jānoformē un jāiesniedz pēc noteikta veidlapas parauga, kuru apstiprinājusi Fonda padome.

Apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” 

Ceturkšņa pārskata veidlapa pieejama šeit:

Noslēguma pārskata un Noslēguma finanšu pārskata veidlapas pieejamas šeit:

Projekta īstenotājiem, atbilstoši Līgumā noteiktajam, jāiesniedz Fonda administrācijā Projekta pēcuzraudzības atskaite par Projekta rezultātu faktisko stāvokli t.sk. publisko pieejamību  un veiktajiem, plānotajiem uzturēšanas darbiem. Projekta pēcuzraudzības atskaite iesniedzama Līgumā noteiktajā termiņā.

Paraugi, kā pareizi aizpildāmas pārskatu veidlapas ir pieejami šeit:

Apakšprogramma „Nozares vides projekti”
(VARAM un tās padotības iestādēm)

 

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties Fonda administrācijas Projektu daļā.


Sīkākas detaļas par iesniedzamajiem dokumentiem, to formātu u.c. pieejamas https://www.lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/vadlinijas - Praktiskās vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem

Līguma noslēgšana

 • Papildus nepieciešamie dokumenti, lai noslēgtu līgumu, kas uzrādīti Fonda padomes lēmumā.
 • Projekta tāme
 • Projekta darba uzdevums
 • Projekta finansēšanas kalendārais plāns
 • Avansa rēķins finansējuma saņemšanai, saskaņā ar Finansēšanas kalendārajā plānā noteikto

Finansējuma saņemšanas pieprasījums

 • Finansējuma saņemšanas pieprasījuma forma
 • Rēķins par pieprasīto summu finansējuma saņemšanai, par finansējuma saņemšanas pieprasījumā pieprasīto summu
 • Valsts kases konta maksājumu izraksts par attiecīgo periodu
 • Finansējuma pieprasījumā norādīto dokumentu elektroniskas kopijas

Ceturkšņa pārskats (-i)

 • Ceturkšņa pārskata veidlapa (arī elektroniski)
 • Valsts kases konta izdruka par attiecīgo periodu
 • Maksājumus un darījumus apliecinoši dokumenti elektroniski
 • Projekta īstenošanas laikā projekta pašu ieguldījuma apliecinoši dokumenti

Noslēguma pārskats

 • Veidlapa "Noslēguma pārskats par projekta īstenošanu" (arī elektroniski)
 • Veidlapa Pielikums Nr.1 "Projekta īstenošanas finanšu pārskats" (arī elektroniski)
 • Valsts kases konta maksājumu izdruka par visu periodu
 • Apliecinoši dokumenti elektroniski par projektā paveiktajām aktivitātēm (fotofiksācijas, semināru dalībnieku saraksti, web-linki uz interneta vietnēm u.c.)
 • Attaisnojošie dokumenti, kas netika iesniegti iepriekš
 • Projekta īstenošanas laikā pašu ieguldījuma apliecinoši dokumenti
 • Rēķins par pieprasīto summu finansējuma saņemšanai
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.