Pārskatu veidlapas par projektu īstenošanu

Saskaņā ar līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību starp Fonda administrāciju un projekta īstenotāju, pārskati par projekta īstenošanu jānoformē un jāiesniedz pēc noteikta veidlapas parauga, kuru apstiprinājusi Fonda padome.

Apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” 

Progresa pārskata veidlapa pieejama šeit:

Noslēguma pārskata un Noslēguma finanšu pārskata veidlapas pieejamas šeit:

Projekta īstenotājiem, atbilstoši Līgumā noteiktajam, jāiesniedz Fonda administrācijā Projekta pēcuzraudzības atskaite par Projekta rezultātu faktisko stāvokli t.sk. publisko pieejamību  un veiktajiem, plānotajiem uzturēšanas darbiem. Projekta pēcuzraudzības atskaite iesniedzama Līgumā noteiktajā termiņā.

Apakšprogramma „Nozares vides projekti”

(VARAM un tās padotības iestādēm)

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties VRAA Fonda administrācijas Projektu nodaļā.


Sīkākas detaļas par iesniedzamajiem dokumentiem, to formātu u.c. pieejamas Vadlīnijas | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (vraa.gov.lv) - Praktiskās vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem

Līguma noslēgšana

 • Papildus nepieciešamie dokumenti, lai noslēgtu līgumu, kas uzrādīti Fonda padomes lēmumā.
 • Projekta tāme
 • Projekta darba uzdevums
 • Projekta finansēšanas kalendārais plāns

Progresa pārskats ar finansējuma pieprasījumu

 • Progresa pārskata veidlapa (iekļauj finansējuma pieprasījuma un Apliecinājuma sadaļas)
 • Konta izdruka par attiecīgo periodu, elektroniski
 • Maksājumus un darījumus apliecinoši dokumenti elektroniski
 • Projekta īstenošanas laikā projekta pašu ieguldījuma apliecinoši dokumenti

Noslēguma pārskats

 • Veidlapa "Noslēguma pārskats par projekta īstenošanu"
 • Veidlapa Pielikums Nr.1 "Projekta īstenošanas finanšu pārskats"
 • Konta maksājumu izdruka par visu periodu
 • Apliecinoši dokumenti elektroniski par projektā paveiktajām aktivitātēm (fotofiksācijas, semināru dalībnieku saraksti, web-linki uz interneta vietnēm u.c.)
 • Attaisnojošie dokumenti, kas netika iesniegti iepriekš
 • Projekta īstenošanas laikā pašu ieguldījuma apliecinoši dokumenti
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.