• Sākums >
  • Zināšanu pilnveide radiācijas drošībā

Zināšanu pilnveide radiācijas drošībā

Reģ Nr. 1-08/72/2017

Projekta mērķis

Valsts vides dienests Radiācijas drošības centra (turpmāk - VVD RDC) veiktspējas palielināšana radiācijas drošības kontrolē, uzlabojot un aktualizējot jomu regulējošo apmācību programmu kvalitāti, sagatavojot un aktualizējot jomu regulējošo normatīvo bāzi un dokumentus, kas nodrošinātu kompetentu un vienotu pieeju radiācijas drošības jomas kontrolē. Rezultātā nodrošināta iespēja droši izmantot jonizējošā starojuma avotus, aizsargājot iedzīvotājus un vidi pret iespējamo kaitīgo ietekmi, vienlaikus nodrošinot sabiedrībai maksimālo labumu no jonizējošā starojuma avotu izmantošanas.

Projekta uzdevumi

1. Ieteicamo apmācību programmu izstrāde radiācijas drošības jomā. Lai veicinātu vienotu izpratni par nepieciešamajiem tematiem un materiāliem, īstenojot zināšanu paaugstināšanu radiācijas drošības jomā, sadarbībā ar mācību iestādēm, nodrošināt apmācību programmu pilnveidi radiācijas drošībā un izstrādāt: - ieteikumus tālākapmācību tematiem un apmācību saturam radiācijas drošībā darbiniekiem, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem; - ieteikumus apmācību tematiem un apmācību saturam un materiāliem radiācijas drošībā valsts iestāžu darbiniekiem (muita un Pārtikas un veterinārais dienests) un ostas un lidlauka (lidostas) nodarbinātajiem, kuri iesaistīti radiometriskajā kontrolē uz valsts robežu. Uzdevuma ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes: - sākotnējo priekšlikumu apmācību tematiem radiācijas drošībā izstrāde un apspriešana ar projektā iesaistītajām pusēm; - sanāksmes ar iesaistītajām pusēm par sākotnējiem priekšlikumiem apmācību tematiem radiācijas drošībān (2 sanākmes katrā aptuvēni pa 30 dalībniekiem); - ieteikumu sagatavošana apmācību tematiem un saturam radiācijas drošībā. 2. Vadlīniju sagatavošana medicīniskās apstarošanas jomā. Lai nodrošinātu vienotu pieeju pacientu aizsardzībai medicīniskās apstarošanas laikā un novērtētu iegūtos rezultātus darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, pilnveidot radiācijas drošību prasību īstenošanu medicīniskās apstarošanas jomā: - sagatavot vadlīnijas par izvēles pamatojumu, kuros gadījumos personas nosūta uz medicīnisko apstarošanu; - sagatavot vadlīnijas par tipveida medicīniski radiodiagnostiskajām procedūrām (apraksti/ protokoli); - sagatavot vadlīnijas kritērijiem, kas ievērojami, izvēloties un veicot medicīniskās apstarošanas procedūras bērniem; - vadlīnijas par klīnisko auditu attiecībā uz medicīnisko apstarošanu (t.sk. Pacientu dozu novērtēšana). Uzdevuma ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes: - vadlīniju projektu izstrāde aizsardzībai pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā; - sanāksmes ar iesaistītajām pusēm par vadlīniju projektiem aizsardzībai pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā (1 sanāksme aptuvēni 30 dalībniekiem); - vadlīniju aizsardzībai pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā izstrāde atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti būs ilgtspējīgi, jo tiks uzlabota un aktualizēta tālākapmācību programma un izstrādāta vienota pieeja apmācību sistēmai Latvijā radiācijas drošībā uzlabošanu jomā, tiks izstrādāti vērtēšanas kritēriji un vadlīnijas, kas nodrošinās vienotu pieeju medicīnisko iestāžu radioloģisko procedūru izpildē un kontrolē un sniegs iespēju ārstniecības iestādēm realizēt klīnisko auditu pēc vienādiem kritērijiem. Rezultātā VVD RDC, apkopojot un izvērtējot iegūtos rezultātus, varēs izvērtēt ārstniecības iestāžu darbību medicīniskajā apstarošanā un realizēt nacionālo auditu Latvijā šajā jomā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2017
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 11 170.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 170.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 527.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.