• Sākums >
  • ĢDP “Dzērves Bērziņu avoti” un “Bārbeles sērūdeņraža avots” apsaimniekošanas plānu izstrāde

ĢDP “Dzērves Bērziņu avoti” un “Bārbeles sērūdeņraža avots” apsaimniekošanas plānu izstrāde

Reģ Nr. 1-08/59/2017

Projekta mērķis

Izstrādāt apsaimniekošanas plānus dabas pieminekļu “Dzērves Bērziņu avoti” un “Bārbeles sērūdeņraža avots” teritorijas sakārtošanai.

Projekta uzdevumi

1. Veikt dabas pieminekļa “Dzērves Bērziņu avoti” teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu; 2. Veikt detalizētu dabas pieminekļa “Dzērves Bērziņu avoti” teritorijas ģeoloģisko un hidroģeoloģisko izpēti; 3. Izstrādāt dabas pieminekļa “Dzērves Bērziņu avoti” teritorijas apsaimniekošanas plānu, tai skaitā, labiekārtojuma infrastruktūras plānu; 4. Veikt dabas pieminekļa “Bārbeles sērūdeņraža avots” hidroģeoloģisko izpēti; 5. Izstrādāt dabas pieminekļa “Bārbeles sērūdeņraža avots” teritorijas apsaimniekošanas plānu, paredzot tajā sērūdeņraža veidošanos nodrošinošu purva biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumus; 6. Sagatavot ģeoloģisko dabas pieminekļu “Dzērves Bērziņu avoti” un “Bārbeles sērūdeņraža avots” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu priekšlikumus, kas tiek pamatoti ar projektā veikto izpētes pasākumu rezultātiem un iesniegt priekšlikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Projekta rezultāti

Valsts nozīmes aizsargājamais ģeoloģiskais dabas piemineklis “Bārbeles sērūdeņraža avots” atrodas Zemgalē, Vecumnieku novada Bārbeles pagastā. Dabas piemineklis unikāls ar to, ka šī ir Latvijā diezgan reti sastopamu sērūdeņradi saturošu pazemes ūdeņu dabiska izplūdes vieta. Šajā avotā vērojama sēra savienojumu izgulsnēšanās un redzamas sēra baktēriju veidotas plēves avota strautā. Avota ūdeņi ir bagāti ar sulfātjoniem. Tomēr gadu gaitā novērojamā sērūdeņraža koncentrācijas samazināšanās liecina par iespējamām problēmām sērūdeņraža veidošanās zonā. Balstoties uz sērūdeņraža veidošanās shēmu, kāda tā noteikta Ķemeru sērūdeņraža atradnē (Prols J., Dēliņa A., Segliņš V., 2009), Bārbelē, visticamākais, reducējošo apstākļu veidošanos rada organiskām vielām bagāto ūdeņu no Čābju purva un Dzērves purva ieplūšana Salaspils ūdens horizontā. Šajā sērūdeņraža veidošanās zonā svarīgākais ir kontrolēt un ierobežot tādus pasākumus, kas var veicināt ar skābekli bagātu ūdeņu pieplūdi Salaspils horizontā un realizēt pasākumus purvu biotopu uzturēšanai un atjaunošanai. Šīs zonas precīzai noteikšanai ir nepieciešami dentālāki hidroģeoloģiskie pētījumi. Pēc pētījumu veikšanas būs iespējams izstrādāt detālu apsaimniekošanas plānu. Tāpat tiks sagatavoti ģeoloģiskā dabas pieminekļa individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu priekšlikumi iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.12.2017
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 25 600.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 600.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 975.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.