Latgale – zaļa un tīra!

Reģ Nr. 1-08/99/2017

Projekta mērķis

Veicināt Latgales sabiedrības un vietējo kopienu informētību un izglītošanos par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību, tai skaitā popularizējot labās prakses piemērus.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot 40 (latviešu un krievu valodā) plašu, analītisku publikāciju sēriju par aprites ekonomiku (t.sk. atkritumu apsaimniekošanu) un dabas aizsardzības t.sk. bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas tematiku Latgales reģiona laikrakstos “Latgales Laiks” un “Латгалес лайкс”, www.latgaleslaiks.lv 2. Veikt informācijas izplatīšanu par projektu, projekta problemātiku un tā publikācijām – anotācijas-anonsa veidā reģionālajā radio “Divu krastu radio”, abos laikrakstos anotācijas – banera veidā (par projektu, par nākošo publikāciju) “Latgales laiks” interneta vietnē www.latgaleslaiks.lv un sociālo tīklu profilos (Facebook, draugiem.lv) 3. Nodrošināt sabiedrības iesaistīšanu, veidojot atgriezenisko saiti ar lasītājiem – diskusijas rosināšana laikrakstā, uzaicinot lasītājus izteikties par problēmjautājumiem (e-pasta, vēstuļu veidā, telefoniski , balss pastā) veicot aptaujas www.latgaleslaiks.lv un Facebook profilā. 4. Sagatavot projekta publikāciju apkopojumu – digitālu brošūru, kas būs pieejama bez maksas vietnē www.latgaleslaiks.lv vismaz 1 gadu pēc projekta noslēguma. 5. Veikt aptauju lasītājiem par projekta publikācijām, to aktualitāti un projekta mērķa sasniegšanu abonēšanas kampaņas laikā (tikšanās ciemos un citās apdzīvotajās vietās ar iedzīvotājiem no oktobra līdz decembra vidum ).

Projekta rezultāti

1. Publicētas 40 (latviešu un krievu valodā ) plaši izglītojošas, informatīvi izzinošas publikācijas , publikāciju sērijas (intervijas ar speciālistiem, zinātniekiem, atbildīgo valsts iestāžu un pašvaldību speciālistiem, vides NVO, problēmu apraksti un analīzes , intervijas ar tieši iesaistītu iedzīvotāju vai zemes īpašniekiem , fotogrāfijas, jautājumi un diskusijas ar lasītājiem) par aprites ekonomiku (t.sk. Atkritumu apsaimniekošanu) un dabas aizsardzības t.sk. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas tematiku saskaņā ar pievienoto tēmu pasniegšanas koncepciju Latgales reģiona laikrakstos “Latgales Laiks” un “Латгалес лайкс”, www.latgaleslaiks.lv - 20x2 publikācijas (latviešu un krievu valodā) laikrakstos “Latgales laiks”, par katru no tēmām 4 A4 lapas ( līdz 12000 rakstu zīmēm un foto) latviešu un krievu valodā kopā. 2. Izplatīta informācija par projektu un publikācijām, šādi rosinot sabiedrības interesi par projekta problemātiku un publikācijām (sagatavoti un izskanējuši anonssi rādio “Divu krastu radio”, anotācijas-baneri laikrakstos, pastāvīga informācija par projektu– anonsi www.latgaleslaiks.lv un sociālo tīklu profilos. 3. Saņemta lasītāju reakcija – atgriezeniskā saite uz projekta publikācijām (e-pasti, zvani, vēstules, diskusijas interneta vidē; konkursu dalībnieki; aptauju dalībnieki) vismaz no simts lasītājiem. 4. Sagatavota un www.latgaleslaiks.lv izvietota digitāla brošūra. 5. Iegūta informācija – atgriezeniskā saite par lasītāju viedokli saistībā ar projekta mērķu sasniegšanu projekta noslēguma periodā (oktobris-decembris), apkopoti lasītāju viedokļi un ieteikumi, tādējādi sniedzot ievirzi turpmākai laikraksta stratēģijai dabas aizsardzības un vides jautājumu atspoguļošanā, kā arī ieteikumiem vides informācijas sagatavošanai Latvijas periodiskajos izdevumos kopumā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2017
Īstenotājs Latgales laiks
Daugavpils, Saules iela 71B, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 12 704.11 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 943.49 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.