• Sākums >
  • Jauni dati par nitrātu slodzēm uz gruntsūdeņiem tipveida nogulumos Latvijā

Jauni dati par nitrātu slodzēm uz gruntsūdeņiem tipveida nogulumos Latvijā

Reģ Nr. 1-08/136/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt jaunus datus par lauksaimnieciskās darbības radīto gruntsūdeņu un saistīto virszemes ūdeņu piesārņojumu īpaši jutīgajās teritorijās un ārpus tām, un novērtēt denitrifikācijas ietekmi uz nitrātu slodžu dabisko samazināšanos.

Projekta uzdevumi

1. Vietu izvēle. 2. Jauno novērojumu staciju izveide. 3. Ūdens paraugu analīzes. 4. Projektā iegūto datu apstrāde un transformācija turpmākai to integrēšanai VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uzturētajā datu bāzē “Urbumi”. 5. Projektā iegūto datu statistiskā analīze un iegūto rezultātu apstrāde, aprakstīšana, ziņojuma sagatavošana. 6. Rekomendāciju izstrāde Valsts Pazemes ūdeņu monitoringa tīkla pielāgošanas iespējām atbilstoši Nitrātu direktīvas prasībām balstoties uz projektā iegūtajām zināšanām. 7. Ierīkoto staciju likvidēšana projekta noslēgumā.

Projekta rezultāti

1. Atskaite par jauno staciju izveidi – urbumu apraksti un ģeoloģiskie griezumi; 2. Atskaite par lauku un laboratorijas apstākļos iegūtajiem datiem un datu kopa; 3. Projektā iegūtā datu kopa MS Excel formātā sagatavota integrēšanai datu bāzē “Urbumi” un AGUNS; 4. Ziņojums par projekta gaitu un iegūtajiem rezultātiem; 5. Rekomendācijas Latvijas pazemes ūdeņu monitoringa tīkla optimizācijai. Rezultātu forma: Projektā tiks sagatavotas divas atskaites, ziņojums, rekomendācijas un datu kopa. Atskaites, ziņojums un rekomendācijas tiks sagatavotas MS Word formātā, projektā iegūtā datu kopa MS Excel datu formātā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.08.2018
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 36 920.32 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 36 920.32 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.