• Sākums >
  • Sabiedriskās domas izpēte un biotopu apsaimniekošanas pasākumu skaidrošana sabiedrībai

Sabiedriskās domas izpēte un biotopu apsaimniekošanas pasākumu skaidrošana sabiedrībai

Reģ Nr. 1-08/134/2017

Projekta mērķis

Izzināt sabiedrisko domu un, balstoties uz tās izpēti, izstrādāt komunikācijas un skaidrošanas stratēģiju sabiedrības izglītošanai par ES īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī īstenot taktiskās komunikāciju aktivitātes saskaņā ar šo stratēģiju. Komunikācijas mērķis – radīt pozitīvu priekšstatu par biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumiem gan plašā sabiedrībā, gan konkrētās mērķauditorijās.

Projekta uzdevumi

1. Sabiedriskās domas izpēte par dabas aizsardzības jautājumiem. 2. Ekspertu darba grupas komunikācijas stratēģijas izstrādei. Stratēģija ietvers: ieinteresēto pušu apzināšanu, agrāko gadījumu komunikācijas analīzi, apsaimniekošanas pasākumu SWOT analīzi, komunikācijas stratēģijas izveidi, galveno vēstījumu izstrādi komunikācijai ar sabiedrību. 3. Komunikācijas taktiskā plāna izstrāde saskaņā ar izveidoto stratēģiju. Plāns ietvers mediju attiecības un komunikāciju sociālajos medijos. 4. Mediju attiecību un sociālo mediju komunikācijas īstenošana saskaņā ar izstrādāto komunikācijas taktisko plānu. 5. Informācijas materiālu izstrāde par biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumiem: skaidrojošas infografikas, skaidrojošs video. Materiāli paredzēti izvietošanai LDF un DAP sociālo mediju kontos, kā arī tiks piedāvāti medijiem. 6. Seminārs (ar Ziemeļvalstu lektora pieaicināšanu) un pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā (DAP u.c. Atbildīgo institūciju darbiniekiem, medijiem, t.sk. Sociālajiem medijiem, nacionālo un reģionālo laikrakstu pārstāvjiem un citām ieinteresētajām pusēm) biotopu apsaimniekošanas darbu un to rezultātu iepazīšanai dabā. 7. Komunikācijas vadlīniju izstrāde sabiedriskās domas sagatavošanai pirms konkrētu apsaimniekošanas pasākumu veikšanas. 8. Seminārs vides aizsardzības nozares institūcijām iepazīstināšanai ar projektā izstrādātajām vadlīnijām.

Projekta rezultāti

1. Noskaidrots sabiedrības viedoklis attiecībā uz dažādiem biotopu apsaimniekošanas pasākumiem un dabas aizsardzību kopumā. 2. Apzinātas ieinteresētās puses, identificētas līdzšinējās informācijas sniegšanas un komunikācijas nepilnības un iepriekšējās komunikācijas vājās puses, veikta apsaimniekošanas pasākumu SWOT analīze, izveidota komunikācijas stratēģija un galvenie vēstījumi turpmākajai komunikācijai par biotopu apsaimniekošanas veidiem. 3. Izstrādāts komunikācijas taktiskais plāns mediju attiecībām un komunikācijai sociālajos medijos. 4. Īstenotas mediju attiecības un sociālo mediju komunikācija saskaņā ar izstrādāto komunikācijas taktisko plānu. 5. Sagatavoti un publicēti informācijas materiāli atbilstoši mērķauditorijai – nacionālajos, reģionālajos vai sociālajos medijos. 6. Noorganizēts seminārs un pieredzes apmaiņas braucieni biotopu apsaimniekošanas darbu un to rezultātu iepazīšanai. 7. Izstrādātas komunikācijas vadlīnijas (ietverot krīzes komunikāciju) sabiedriskās domas sagatavošanai. 8. Vides aizsardzības nozares institūcijas iepazīstinātas ar sagatavotajām vadlīnijām. Projektā sagatavotās vadlīnijas pēc projekta beigām būs izmantojamas, sagatavojoties konkrētiem biotopu apsaimniekošanas pasākumiem. Projekta ietekme uz sabiedrisko domu būs izvērtējama ilgākā laika posmā, kad ieteikumi būs izmēģināti praksē un tiks īstenoti biotopu apsaimniekošanas pasākumi.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 40 554.99 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 554.99 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.