• Sākums >
  • Vides aizsardzības prasību noteikšana sadedzināšanas iekārtām

Vides aizsardzības prasību noteikšana sadedzināšanas iekārtām

Reģ Nr. 1-08/126/2017

Projekta mērķis

Sniegt atbalstu VARAM VAD direktīvas 2015/2193/ES prasību pārņemšanā un ES ekodizaina tiesību aktu prasību, kas attiecas uz mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām, izvērtēšanā. Sagatavot informatīvu materiālu piesārņojošo darbību veicējiem un vides aizsardzības speciālistiem, kas sekmētu efektīvu jauno prasību ieviešanu un kontroli.

Projekta uzdevumi

1. Veikt direktīvas 2015/2193/ES prasību, ES ekodizaina tiesību aktu prasību un pašreizējā Latvijas sadedzināšanas iekārtu emisijas regulējošā normatīvā regulējuma izvērtējumu; 2. Izmantojot pieejamo informāciju, faktisko emisiju mērījumus esošās sadedzināšanas iekārtās un NEC direktīvas mērķus, izvērtēt iespēju un nepieciešamību noteikt emisijas robežvērtību piemērošanas atbrīvojumus, izmantojot direktīvā 2015/2193/ES deleģētās tiesības Dalībvalstīm; 3. Izstrādāt vadlīnijas normatīvā akta/ aktu sadedzināšanas iekārtu regulējuma ieviešanas atbalstam, kas paredzētas sadedzināšanas iekārtu operatoriem un Valsts vides dienesta Reģionālo vides pārvalžu (turpmāk – VVD RVP) darbiniekiem; 4. Sniegt VARAM VAD atbalstu un sadarboties normatīvo aktu grozījumu izstrādē: 4.1. Iepazīties ar VARAM VAD izstrādātajiem normatīvo aktu grozījumu priekšlikumiem direktīvas 2015/2193/ES prasību pārņemšanā un mazās jaudas katlu māju regulēšanā un sniegt priekšlikumus par iespējamiem uzlabojumiem, t.sk. Izvērtēt šo piesārņojošo darbību kategorijas, nepieciešamību aktualizēt vides aizsardzības prasības mazajām katlu mājām; 4.2. Sagatavot priekšlikumus vides aizsardzības prasībām mazajām katlu mājām un uzlabojumiem piesārņojošās darbības atļauju un atskaitīšanās sistēmā Nr. – 2 Gaiss.

Projekta rezultāti

1. Veikts direktīvas 2015/2193/ES, ES ekodizaina tiesību aktu prasību un pašreizējā Latvijas sadedzināšanas iekārtu emisijas regulējošā normatīvā regulējuma izvērtējums; 2. Izvērtēta pieejamā informācija un iespēja noteikt emisijas robežvērtību piemērošanas atbrīvojumus atbilstoši direktīvas 2015/2193/ES nosacījumiem; 3. Izstrādātas vadlīnijas par jauno tiesību normu piemērošanu; 4. Sniegts atbalsts VARAM VAD normatīvo aktu grozījumu izstrādē: 4.1. Izvērtēti VARAM DAD izstrādātie normatīvo aktu grozījumu priekšlikumi un sniegtas rekomendācijas uzlabojumiem; 4.2. Sagatavoti priekšlikumi vides aizsardzības prasībām mazajām katlu mājām un uzlabojumiem piesārņojošās darbības atļauju un atskaitīšanās sistēmā Nr. – 2 Gaiss.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2018
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 18 050.56 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 050.56 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.