• Sākums >
  • Pieminekļa “Daugavas loki” nominācijas sagatavošana iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā – 1.fāze

Pieminekļa “Daugavas loki” nominācijas sagatavošana iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā – 1.fāze

Reģ Nr. 1-08/172/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sagatavot informatīvo un organizatorisko pamatu pieminekļa “Daugavas loki” nominācijai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam. 1.fāzes ietvaros tiks attīstīts pieminekli pārraugošo institūciju modelis, apkopota un publicēta līdz šim savāktā informācija par “Daugavas loku” dabas un kultūras vērtībām, kā arī apzināts tās informācijas apjoms, kuru vēl nepieciešams apkopot nominācijas sagatavošanai.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot UNESCO Pasaules mantojuma pieminekļa “Daugavas loki” nominācijas sagatavošanai nepieciešamo institucionālo struktūru; 2. Apkopot un tulkot līdz šim pieejamos datus un apzināt nominācijas sagatavošanai trūkstošās informācijas apjomu; 3. Izveidot tiešsaistes informatīvo platformu informācijas apkopošanai – “Daugavas loku” mājaslapu; 4. Organizēt populārzinātnisko konferenci – forumu “Daugavas loki”.

Projekta rezultāti

1. Izveidota un apstiprināta projekta Uzraudzības padome (rīkojums vai pirmās sanāksmes protokols); 2. Izveidota un apstiprināta projekta Ekspertu grupa (rīkojums vai pirmās sanāksmes protokols); 3. Izveidota pieminekļa “Daugavas loki” mājaslapa (Internetā publicēta visiem pieejama mājaslapa); 4. Apkopota līdz šim savāktā informācija par dabas vērtībām “Daugavas lokos”, administratīva rakstura informācija (dati iekļauti mājaslapā); 5. Nominācijai nepieciešamā informācija par esošo situāciju tulkota angļu valodā (dati iekļauti mājaslapā); 6. Veikta analīze (Gap analysis) par turpmāk veicamajām aktivitātēm, lai pilnībā sagatavotu pieminekli “Daugavas loki” nominācijai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā (atskaite); 7. Notikusi populārzinātniskā konference – forums “Daugavas loki” (atskaite).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 41 511.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 511.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.