• Sākums >
  • Dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plānu izstrāde pieciem Rāznas nacionālā parka ezeriem

Dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plānu izstrāde pieciem Rāznas nacionālā parka ezeriem

Reģ Nr. 1-08/144/2017

Projekta mērķis

Ievākt zinātniskus datus par Rāznas nacionālā parka Zosnas, Salāja, Olovecas, Bižas ezera un Ežezera ūdens ekosistēmām, nolūkā izstrādāt šo ezeru dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plānus, ko iespējams integrēt aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas noteikumos, regulējot šo resursu izmantošanu.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot esošos datus par visu pētāmo ezeru ūdens ekosistēmām. 2. Veikt fizikāli – ķīmisko parametru izpēti Zosnas un Olovecas ezeros. 3. Veikt fitoplanktona sabiedrības analīzi visos pētāmajos ezeros. Paraugus ievākt 2 -3 batimetriski un ekoloģiski atšķirīgās stacijās. 4. Veikt zooplanktona, zoobentosa sugu sastāva un biomasu izpēti visos pētāmajos ezeros. Paraugus ievākt vasarā, 3-5 batimetriski un ekoloģiski atšķirīgās stacijās 5. Veikt ihtiofaunas izpēti visos pētāmajos ezeros. Paraugus ievākt jūlija/augusta mēnešos, iegūstot informāciju par zivju sugu relatīvajām biomasām, augšanu un barošanās paradumiem. 6. Veikt ornitofaunas izpēti visos pētāmajos ezeros. 7. Veikt ūdensaugu izpēti visos pētāmajos ezeros: novērtēt ūdensaugu izplatības vēsturiskās izmaiņas, izmantojot satelītu attālās izpētes metodoloģiju. 8. Veikt iegūto datu kompleksu analīzi un izstrādāt pētāmo ezeru dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plānus jeb apsaimniekošanas plānus.

Projekta rezultāti

1. Ievākti zinātniski dati par Zosnas, Salāja, Olovecas, Bižas ezera un Ežezera ūdens ekosistēmām; 2. Veikta ievāktās informācijas apkopošana un analīze; 3. Izstrādāti pētāmo ezeru dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plāni, kurus iespējams integrēt aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas noteikumos. Rezultātu forma: dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plāni – pētījuma atskaites un rekomendāciju formā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Vides risinājumu institūts
Priekuļu nov., Lidlauks, Priekuļu pag.,, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 29 988.91 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 988.91 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.