• Sākums >
  • Kā OMA ar klimata pārmaiņām sadzīvos?

Kā OMA ar klimata pārmaiņām sadzīvos?

Reģ Nr. 1-08/129/2017

Projekta mērķis

Nodrošināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par oglekļa mazietilpīgu attīstības stratēģiju, klimata pārmaiņām, to samazināšanu un pielāgošanos tām, kā arī popularizēt VARAM Klimata pārmaiņu departamentā jaunizveidoto klimata pārmaiņu portālu.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt informēšanas un izglītošanas pasākumu kopumu ar mērķi uzrunāt cilvēkus atsevišķu sabiedrības grupu līmenī (ģimenes ar bērniem, studenti, skolēni, mazie un vidējie uzņēmēji utt.). Pasākumu pamatideja ir atrast un akcentēt vispārējus, ikdienā sastopamus rīcības piemērus, lai ar to palīdzību ļautu sabiedrībai izprast, ka pāreja uz oglekļa mazietilpīgu attīstību ir, nevis izaugsmi kavējoša, bet veicinoša rīcība, kuru ir pa spēkam veikt jebkuram, kā arī, pieņemot klimata pārmaiņas, ir svarīgi spēt pielāgoties tām. Sabiedrības informēšanai kā risinājums tiks radīts interaktīvs tēls radoši izmantojot oglegļa mazietilpīgas attīstības abriviatūru - OMA. 2. Īstenot informēšanas un izglītošanas pasākumus dažādām mērķauditorijām, izmantojot dažādus resursus un pasākumu īstenošanas vietas, piemēram, pilsētu svētkus (piem., Liepājā, Valmierā un Rīgā), festivālus (piemēram, LAMPA) radošo meistardarbnīcu un lekciju ciklus skolās un reģionālajās augstskolās (Valmierā, Rīgā un Liepājā), dažāda veida informaīvo materiālu un konkursus interneta portālos un plašsaziņas līdzekļos kā arī vides reklāmu izvietošanu. 3. Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Biznesa savienība” organizēt un novadīt minētās biedrības tradicionāli organizēto pasākumu “Vakariņas ar amatpersonu”, kuras laikā par OMAs izstrādi atbildīgajām amatpersonām būs iespēja neformālā gaisotnē diskutēt par stratēģijas ieviešanas gaitu un labumiem, ko tā varētu sniegt mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, kuri ir šo neformālo tikšanās mērķauditorija. Aktivitātes tiktu papildinātas ar dažādām papildus aktivitātēm, kas ļautu labāk izprast OMAs būtību. 4. Sadarbībā ar kādu no vadošajiem biznesa apmācību organizatoriem (piemēram, SIA “Komercizglītības centrs”) izstrādāt un novadīt semināru un/vai publisku lekciju mazo un vidējo uzņēmumu vadītājiem – mācību iestādes absolventiem un citiem interesentiem par oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju, seminārs un lekcija tiktu papildināts ar interaktīvām spēlēm un citām aktivitātēm, lai auditorijai ļautu labāk izprast OMAs būtību. 5. Papildināt un uzlabot klimata pārmaiņu portālā publicēto informāciju ar dažāda veida informatīvajiem materiāliem (rakstiem, infografikām utml.) par cilvēku ikdienas rīcībām un to ietekmi uz klimata pārmaiņām, kā arī ar aicinājumiem un ieteikumiem cilvēku rīcības seku mazināšanai un pielāgošanās iespējām klimata pārmaiņām.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts informatīvie materiāli (raksti, attēli, infografikas u.c.), kas tiktu nodoti Sadarbības iestādes rīcībā un kopā ar projekta laikā radīto informatīvo tēlu(personāžu) tiktu izmantots sabiedrības informēšanai par oglekļa mazietilpīgās attīstības stratēģijas un informatīvā portāla “klimatam.lv” darbībai. 2. Trijos pasākumos pilsētu svētku laikā ir noorganizētas vismaz 5 paralēlas aktivitātes(spēles, konkursi, darbnīcas, meistarklases) katrā no pasākumiem, kuras kopumā būtu apmeklējuši vismaz 1500 cilvēku. Sarunu festivālā LAMPA nodrošinātas 3 diskusijas starp OMAs atbalstītājiem un skeptiķiem, diskusijas klātienē vērojuši vismaz 100 pasākuma apmeklētāji. Par plānotajiem pasākumiem izziņota informācija un video atskaite sociālajos tīklos, kas sasniegusi vismaz 20000 sekotāju. 3. Izveidota izglītotāju komanda, kas ir devušies uz izglītības iestādēm izglītot jauniešus. Apmeklētas dažādu Latvijas reģionu vismaz 10 vispārizglītojošās skolas un 2 augstskolas, kurās izglītoti vismaz 500 jaunieši. 4. Par projektā definētajiem tematiem plašsaziņas komunikācijā informēti vismaz 50 000 cilvēku. 5. Pasākumu “Vakariņas ar amatpersonu” ir apmeklējuši vismaz 40 mazo un vidējo uzņēmumu vadītāju, kuri ir iepazīstināti un piedalījušies diskusijā par OMA stratēģijas mērķiem, ieguvumiem un priekšrocībām. Diskusijas videoieraksts ir izplatīts projekta partneru sociālajos tīklos sansiedzot vismaz 15000 sekotāju. 6. Vismaz 40 komercapmācības iestādes absolventi - mazā un vidējā biznesa uzņēmumu vadītāji ir piedalījušies seminārā un/vai publiskā lekcijā par OMA.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.11.2017
Īstenotājs homo ecos:
Rīga, Ernestīnes iela 12, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 99 841.61 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 99 841.61 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.