• Sākums >
  • Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2017/2018

Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2017/2018

Reģ Nr. 1-08/124/2017

Projekta mērķis

Iespēju robežās samazināt zivju resursu nelikumīgu ieguvi Latvijas ūdenstilpēs, īpašu vērību veltot operatīvu prevencijas pasākumu veikšanai un kontroles regularitātei atsevišķās ūdenstilpēs (sevišķi pavasara un rudens migrāciju un nārsta laikā), intensificējot sadarbību ar VVD inspektoriem un paaugstinot LMA Mobilās grupas dalībnieku – sabiedrisko vides inspektoru – VVD pilnvaroto personu kvalifikāciju. Pilnveidot ar ūdens bioloģisko resursu izmantošanas kontroli saistītos normatīvos aktus un palielināt sabiedrības izpratni un zināšanas par vides aizsardzību.

Projekta uzdevumi

1. LMA Mobilai grupai atsevišķi un sadarbībā ar VVD inspektoriem vidēji mēnesī veikt apmēram 16 kontroles reidus (projekta īstenošanas laikā kopā – 240 reidus) dažādās Latvijas vietās, izmantojot Mobilās grupas 5 maiņu ekipāžas. 2. Intensificēt sadarbību ar VVD inspektoriem un paaugstināt LMA Mobilās grupas dalībnieku – sabiedrisko vides inspektoru – VVD pilnvaroto personu kvalifikāciju. 3. Izstrādāt priekšlikumus ar ūdens bioloģisko resursu izmantošanas kontroli saistīto normatīvo aktu pilnveidošanai. 4. Iespēju robežās veikt sabiedrības vides izglītošanu.

Projekta rezultāti

1. Zivju resursu nelikumīgas ieguves samazināšanās un sadarbības ar VVD inspektoriem pilnveidošanās. Izmērāmie rezultāti: VVD Zvejas kontroles departamentam iesniegtie dokumenti (pārbaudes akti un nelikumīgo zivju ieguves rīku izņemšanas protokoli) un LVAF administrācijai iesniegtās ikmēneša atskaites ar klāt pievienotām departamentam iesniegto dokumentu kopijām (izņemot gadījumus, kad kopā ar VVD inspektoriem veikto kontroles reidu laikā noformētie izņemšanas protokoli un izņemtie nelikumīgie zivju ieguves rīki paliek VVD inspektoru rīcībā). 2. Paaugstināsies LMA Mobilās grupas dalībnieku kvalifikācija. Izmērāmie rezultāti: Kontroles reidu un kvalifikācijas paaugstināšanas nodarbības dokumentācija. 3. Tiks pilnveidoti ar ūdens bioloģisko resursu izmantošanas kontroli saistītie normatīvie akti. Izmēramie rezultāti: Kopā ar VVD izstrādāto priekšlikumu pakete tiks pievienota projekta nobeiguma atskaitei. 4. Palielināsies sabiedrības zināšanas un izpratne par vides aizsardzību. Izmērāmie rezultāti: Plašsaziņas līdzekļos sniegtā informācija. Sabiedrības vides izglītošana tiek veikta arī kontroles reidu laikā saskarē ar zivju resursu izmantotājiem un citiem sabiedrības pārstāvjiem, kā arī piedaloties dažādos nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumos (semināros, konferencēs u.c.).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.12.2017
Īstenotājs Latvijas Makšķernieku asociācija
Rīgas rajons, Ādažu pag., Baltezera iela 1a, Baltezers, LV-2164
Projekta kopējās izmaksas 49 136.42 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 136.42 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.