• Sākums >
  • Mūsdienu jūras krasta ģeoloģisko procesu monitorings un monitoringa veikšanas metodikas sagatavošana

Mūsdienu jūras krasta ģeoloģisko procesu monitorings un monitoringa veikšanas metodikas sagatavošana

Reģ Nr. 1-08/141/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izveidot vienotu metodiku mūsdienu jūras krasta ģeoloģisko procesu monitoringa veikšanai, nosakot visaptverošāko, optimālo un minimālo monitoringa programmas ietvaros veicamo pasākumu kopumu un to izmaksas, kā arī veikt monitoringa datu ieguvi 2017. gadā.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot informāciju par mūsdienu jūras krasta ģeoloģisko procesu monitoringu, esošās situācijas novērtēšanu, veikt jaunāko metožu analīzi. 2. Izvērtēt un savstarpēji salīdzināt dažādu mūsdienu ģeoloģisko (krasta) procesu monitoringa metožu piemērotību Latvijas situācijai mainīgā klimata apstākļos 3. Veikt datu ieguves metožu izmaksu – ieguvumu analīzi. 4. Analizēt LU ĢZZF iegūtos un uzkrātos datus par mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem, kas iegūti pēc mūsdienu jūras krasta ģeoloģisko procesu monitoringa pārtraukšanas. 5. Iegūt Vides monitoringa programmai atbilstošus mūsdienu ģeoloģisko procesu monitoringa datus par 2017. gadu. 6. Organizēt semināru par mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem Latvijā, kurā ar piekrastes pārvaldībā iesaistītajām un ieinteresētajām organizācijām varētu pārspriest projekta rezultātus un krasta procesu aktualitātes. 7. Izstrādāt un publicēt mūsdienu ģeoloģisko procesu monitoringa veikšanas metodiku. 8. Veidot ieteikumus politikas plānošanas dokumentu monitoringa sadaļu precizēšanai, ņemot vērā Latvijas klimata pārmaiņu nākotnes scenārijus.

Projekta rezultāti

1. Atskaites ziņojums par apkopoto informāciju un metožu novērtējumu. 2. Krasta eroziju raksturojošo datu par 2010.-2017. gadu apkopojums un mūsdienu ģeoloģisko procesu monitoringam atbilstošu datu par 2017. gadu apkopojums, t.sk. ģeotelpiskā informācija (vektordati) par 2017. gada jūras krasta procesu datiem. 3. Metodiskais materiāls mūsdienu ģeoloģisko (krasta) procesu monitoringa veikšanai Latvijā 4. Gala ziņojums ar ieteikumiem politikas plānošanas dokumentu monitoringa sadaļu precizēšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2018
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 19 668.52 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 668.52 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.