• Sākums >
  • Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde

Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde

Reģ Nr. 1-08/125/2017

Projekta mērķis

Izstrādāt Nacionālo rīcības plānu dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt vadlīniju un normatīvo aktu prasību izvērtējumu, kā arī citu valstu (vismaz 2) pieredzes līdzvērtīgu plānu izstrādē analīzi. 2. Izstrādāt Rīcības plāna projektu. 3. Noorganizēt sanāksmi ar ieinteresētajām pusēm (t.sk., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Jūras spēku Krasta apsardzes dienests, piekrastes pašvaldības u.c.), kuras laikā tiktu apspriests Rīcības plāna projekts. 4. Plānot un organizēt institūciju pārstāvju pieredzes apmaiņas/ apmācību braucienu uz kādu no valstīm, kurā ir ieviests līdzvērtīgs plāns. 5. Nodrošināt pieredzes apmaiņas braucienu. 6. Nodrošināt Rīcības plāna projekta stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk – SIVN). 7. Izstrādāt Rīcības plāna gala redakciju un saskaņot to ar VVD. 8. Veikt Rīcības plāna īstenošanas izmaksu aprēķinus. 9. Noorganizēt noslēguma semināru ieinteresētajām pusēm.

Projekta rezultāti

1. Veikts vadlīniju un normatīvo aktu prasību izvērtējums un citu valstu pieredzes analīze. 2. Izstrādāts Rīcības plāna projekts. 3. Noorganizēta sanāksme ar ieinteresētajām pusēm. 4. Nodrošināti pieredzes apmaiņas/ apmācību brauciena organizēšanas un plānošanas darbi. 5. Noticis pieredzes apmaiņas/ apmācību brauciens. 6. Veikts Rīcības plāna stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 7. Izstrādāta un saskaņota ar VVD Rīcības plāna gala redakcija. 8. Veikti Rīcības plāna īstenošanas izmaksu aprēķini. 9. Noorganizēts noslēguma seminārs.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2018
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 21 809.94 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 809.94 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.