Cita puse

Reģ Nr. 1-08/74/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veidot un iekļaut vides sadaļu “Cita Puse” skatītājiem jau pazīstamā raidījuma “ Ziemeļu puse” saturā. Saskaņā ar projektu konkursa prioritātēm raidījuma sadaļas “Cita puse” uzdevums ir nodrošināt mūsdienīgu un audzinošu televīzijas saturu, kas veicina sabiedrības kopējo izpratni par atbildīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, aprites ekonomikas pamatprincipiem, tai skaitā vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību Latvijā un pasaulē.

Projekta uzdevumi

1. Veidot kvalitatīvu televīzijas saturu, kas atraktīvā sniegumā sekmētu sabiedrības izglītošanu vides jautājumos. 2. Piepildīt televīzijas ēteru ar svaigu, asprātīgu, līdz šim neredzētu, vides aizsardzības tēmām saistošu un audzinošu saturu; 3. Vairot atbildīga dzīvesveida idejas atpazīstamību Latvijas sabiedrībā; 4. Popularizētu zaļo domāšanu, ekotūrismu un dabai draudzīgu dzīves stilu; 5. Ar pilsoniskās iniciatīvas atspoguļojumu Latvijas un Ķīnas iedzīvotāju veiksmes stāstos un pozitīvu piemēru daudzināšanu, mazināt sabiedrībā eksistējošo pasivitāti attieksmē pret vides kvalitātes jautājumiem; 6. Atklāt industrializācijas ēnas puses un rast risinājumus vides kvalitātes uzlabošanai; 7. Sekmēt pārdomātu resursu patēriņu un videi draudzīgu saimniekošanu individuālā, reģionālā un globālā līmenī; 8. Aktualizēt un rosināt diskusiju par resursu efektivitāti un vides kvalitāti, kas ietver cieņu pret apkārtējo vidi un tradīciju respektēšanu.

Projekta rezultāti

1. 1. Reizi nedēļā, darba dienu (ceturtdienu) vakaros LTV1; Kopā 6 sadaļas, kas iekļautas raidījuma “Ziemeļu Puse” saturā - 2017. gada rudenī; Ētera periods 2017. gada septembris – novembris; Garums 20 - 25 min. ( viena no divām raidījuma sadaļām) (Raidījuma kopējais garums 45 min.) Auditorija Latvijas iedzīvotāji – visu vecumu cilvēki, kurus interesē ceļojumi un mūsdienu sabiedrības dzīve modernā, vizuāli bagātā iztirzājumā ar piedzīvojuma garšu - īpaši ģimeņu, studējošās jaunatnes un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju interesējošs raidījums. Plānotā auditorija katram raidījumam 120 – 170 tūkstoši LTV1 skatītāju. Plānoti 10 – 30 tūkstoši tiešsaistes skatījumu katram raidījumam; ( Raidījums tiks demonstrēts arī Ķīnas televīzijā ar vidējo auditoriju 8 miljoni) Žanrs Izklaidējošs un informatīvi audzinošs ar dinamisku vizuālo stilistiku.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2017
Īstenotājs Vides Filmu Studija
Rīga, Lapu iela 17, LV-1002
Projekta kopējās izmaksas 44 391.80 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 320.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.