• Sākums >
  • Operatīva inspekcija- vides kvalitātes pamats

Operatīva inspekcija- vides kvalitātes pamats

Reģ Nr. 1-08/70/2017

Projekta mērķis

Valsts vides dienesta deleģēto funkciju izpildes kvalitātes un operativitātes palielināšana, optimizējot datu apkopošanas, apstrādes, atlasīšanas, atjaunošanas un uzglabāšanas funkcijas, tādējādi palielinot reģionālo vides pārvalžu kontroles daļu, Uzraudzības departamenta un Lietvedības daļas darbinieku veiktspēju, kas nodrošinātu Valsts vides dienesta kapacitātes palielināšanu, kas savukārt sekmētu un aizstāvētu Latvijas iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras veikšana Pretendenta atlasei definētā uzdevuma veikšanai un sākotnējo funkcionālo uzlabojumu priekšlikumu izstrāde un saskaņošana ar projektā iesaistītajām pusēm. 2. Esošās VVD informācijas sistēmas papildināšana un tās funkcionalitātes uzlabošana, saskaņā ar darba uzdevumu (darba uzdevums pielikumā) un izveidojot jaunas funkcijas: 2.1. Pārbaudes rezultātu noformēšanas nodrošināšana VVD informācijas sistēmā. 2.2. Ikmēneša rezultatīvo rādītāju formas izvietošana VVD informācijas sistēmā. 2.3. Arhivēšana un dokumentu eksportēšana VVD informācijas sistēmā. 3. Sanāksmju organizēšana ar iesaistītajām pusēm. 4. VVD informācijas sistēmas funkcionālo uzlabojumu ieviešana. 5. Apmācību organizēšana 20 VVD darbiniekiem.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā VVD informācijas sistēma saturēs pilnīgu un detalizētu informāciju par visām inspektoru veiktajām pārbaudēm un tām saistīto dokumentāciju. Būtiski uzlabosies informācijas atlases iespējas par kontrolēm, kas tiks izmantota informācijas apkopošanas vajadzībām, kā arī efektīvai struktūrvienību darba uzraudzībai. VVD ikmēneša rezultatīvo rādītāju automatizēta sagatavošana ievērojami samazinās VVD darbinieku laika patēriņu šī uzdevuma izpildei (līdz šim rezultatīvie rādītāji tika gatavoti manuāli), kā arī nodrošinās iegūto datu precizitāti. Ieviešot nepieciešamos uzlabojumus tiks nodrošināta Valsts vides dienesta elektronisko dokumentu arhivēšanai nepieciešamās informācijas atlase atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.117 "Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu, saglabāšanas kārtību un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā".

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2017
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 83 713.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 83 713.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 83 713.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.