Abavas senlejas Forums

Reģ Nr. 1-08/163/2017

Projekta mērķis

Abavas senlejas sabiedrības izpratnes par dabas vērtību nozīmi palielināšana, sabiedrības izglītošana un informēšana dabas aizsardzības jautājumos, ilgtspējīga tūrisma pasākumu veicināšana dabas parkā “Abavas senleja” iesaistot sabiedrību, pašvaldības un Dabas aizsardzības pārvaldi Abavas senlejas Foruma izveidē un tā darbībā.

Projekta uzdevumi

1. Projekta laikā organizēt regulārus iedzīvotāju izglītošanas pasākumus - forumus, kas veicinātu ieinteresētību īstenot dabas aizsardzības pasākumus savā īpašumā, kā arī veicinātu visai dabas parka teritorijai nepieciešamu apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu. 2. Veikt iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju par ĪADT lomu vietējā sabiedrībā un ekonomikas stimulēšanā. 3. Dabas parka “Abavas senleja” komunikācijas stratēģijas izstrāde, kas noteiktu, ar kādām mērķauditorijām, caur kādiem kanāliem un kādām metodēm notiek sabiedrības informēšana.

Projekta rezultāti

1. Biedrības “Abavas ielejas attīstības centrs” birojs kā iedzīvotājiem tuva vieta, kur iegūt informāciju par dabas parku “Abavas senleja”. Ar projekta palīdzību tiktu nodrošināta darbība un pieejamība. 2. Noorganizētas regulāras dabas izglītības nodarbības, lekcijas, apspriedes un informatīvie pasākumi dabas parka zemju īpašniekiem un saimniecisko darbību veicējiem, iesaistot foruma darbā pārstāvjus no katras pašvaldības. Nodrošināta informācijas un Abavas senlejas Foruma pasākumu materiālu pieejamība ikvienam interesentam. 3. Veikta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par ĪADT lomu vietējā sabiedrībā un ekonomikas stimulēšanā. 4. Izstrādāta dabas parka “Abavas senleja” komunikācijas stratēģija. 5. Nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa ar un starp iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldību darbiniekiem un Dabas aizsardzības pārvaldi. 6. Nodrošināta iespēja satikties dažādu interešu iedzīvotāju grupām, lai savstarpējā komunikācijā veicinātu un stiprinātu reģiona attīstību izmantojot dabas parka ”Abavas senleja” resursus saskaņā ar plānošanas dokumentiem, kā arī ietekmētu jaunu plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu labvēlīgi dabai un cilvēkiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Abavas ielejas attīstības centrs
Kandava, Kandavas novads, Kūrorta iela 1b, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 18 925.39 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 925.39 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.