• Sākums >
  • Mineraloģijas ekspozīcijas izveide Latvijas Dabas muzejā

Mineraloģijas ekspozīcijas izveide Latvijas Dabas muzejā

Reģ Nr. 1-08/63/2017

Projekta mērķis

Sniegt zinātnisku, vizuāli pievilcīgu informāciju par minerāliem, to daudzveidību, ķīmisko sastāvu, fizikālajām īpašībām, kā arī veicināt izpratni par minerālu veidošanās procesiem.

Projekta uzdevumi

1. izveidot jaunu ekspozīciju “Mineraloģija” nodrošinot mūsdienīgu ekspozīcijas vizuālo un zinātnisko līmeni, tādējādi nomainot ekspozīciju, kura veidota pirms vairāk nekā 30 gadiem; 2. nodrošināt apmeklētājiem iespēju iepazīties ar muzeja mineraloģisko kolekciju daudzveidību, to izvietojot pēc ķīmiskā sastāva, lai dotu iespēju skolēniem un studentiem papildināt zināšanas ģeoloģijā un ķīmijā; 3. izmantot jaunākās tehnoloģijas, kas sekmētu daudzveidīgāku un dziļāku tēmas izklāstu; 4. radīt atraktīvu vidi, tā sekmējot apmeklētāju atraisītību, vēlmi izzināt un radoši strādāt. Apmeklētājiem nodrošināt praktiskas darbošanās iespējas, nosakot minerālu fizikālās īpašības – cietību, svītras krāsu, magnētismu u.c.; 5. rast iespēju bērniem un viņu vecākiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot ģeoloģiskās zināšanas interaktīvā veidā (mācīties izklaidējoties); 6. uzlabot mācību satura apguvi dabas zinībās, ģeogrāfijā, ģeoloģijā un ķīmijā; 7. paplašināt piedāvājumu projektā “Latvijas skolas soma”; 8. izveidot jaunu ekspozīciju gatavojoties Latvijas 100gadei.

Projekta rezultāti

LDM krājumā ir vairāk nekā 3000 minerālu krājuma vienības, lai nodrošinātu šīs kolekcijas pieejamību apmeklētājiem, nepieciešams daļu no tās eksponēt mūsdienīgā, interaktīvā veidā. 1. Dabas objektu eksponēšana – minerāli no muzeja krājuma, lai daudzpusīgi un uzskatāmi parādītu minerālu daudzveidību un īpašības; 2. Shēmu, zīmējumu, interaktīvu stendu izveidošana tēmas vieglākai apguvei; 3. Video, audio, datortehnikas izmantošana informācijas plašākai iekļaušanai; 4. Modeļu demonstrējumi – telpisko modeļu izmantošana minerālu kristāliskā režģa un kristālu simetrijas atainošanai.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2017
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 117 108.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 117 108.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 127 108.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.