• Sākums >
  • Nemateriālais kultūras mantojums un bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu ilgtspēja

Nemateriālais kultūras mantojums un bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu ilgtspēja

Reģ Nr. 1-08/147/2017

Projekta mērķis

1. Apzināt nemateriālā kultūras mantojumā atrodamo un vietējo iedzīvotāju pieredzi bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā, izvērtējot to nozīmi un identificējot lokālās prasmes un zināšanas vides ilgtspējīgā saglabāšanā. 2. Pilnveidot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu ilgtspējīgas izmantošanas pētniecību un praksi ar humanitāro un sociālo zinātņu metodiku. 3. Sekmēt Latvijas kā ANO IPBES dalībvalsts ieguldījumu, sagatavojot novērtējumu vietējo un tradicionālo zināšanu pieejām (deliverable - Indigenous and local knowledge systems - ILK) vides ilgtspējīgā saglabāšanā.

Projekta uzdevumi

1. Vēsturisko materiālu (publikāciju, arhīvu dokumentu) izpēte par meža ekosistēmas izmantošanu senāk Latvijas Valsts arhīvā, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā,Latviešu fokloras krātuvē, datu bāzē periodika.lv. u.c. ; 2. Lauka pētījumu veikšana mežu masīvos Vidzemē, Zemgalē, Latgalē un Kurzemē, kas ietver: 2.1. vietējo iedzīvotāju mutvārdu liecību dokumentēšanu par meža saimniecisku izmantošanu senāk un mūsdienās (mežstrādnieku, tostarp koku pludinātāju atmiņas un prasmes, vietējo iedzīvotāju stāsti un vērojumi mežā (laika pareģojumi, neapmaldīšanās u.c.), meža resursu izmantošanas prasmes – kokogļu dedzināšana, darvas tecināšana, bērza sulu, sēņu, ogu sagatavošanas receptes, tautas medicīna u.c., mednieku mutvārdu liecības un prasmes), meža ekosistēmas izmantošana un respektēšana ikdienas dzīvesveidā; 2.2. Meža vēsturiskās attīstības un saimniecisko funkciju liecību apzināšanu ainavā (senās mežmalas, aparas, mežu meloriācijas liecības, medniecības liecības, kokizstrādes un transportēšanas, tostarp pludināšanas liecības ainavā, kokogļu, darvas cepļu vietas u.c.), izmantojot ainavas kultūrvēstursikās lasīšanas metodi; 3. Izpētes rezultātu apkopošana un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai, kas ietver: 3.1. zinātniskas konferences rīkošanu; 3.2. izpētes rezultātu apkopošanu un rekomendāciju sagatavošanu; 3.3. publikāciju sagatavošanu starptautiski atzītiem zinātnisko rakstu krājumiem. 4. Konsultācijas ar biologiem, ģeogrāfiem, ainavu arhitektiem, valsts pārvaldes un pašvaldību ekspertiem.

Projekta rezultāti

1. Apzināta kultūrvēsturiski nozīmīga informācija par meža ekosistēmu, to attīstības dinamiku un izmantošanu; 2. Dokumentēta vietējo iedzīvotāju pieredze un zināšanas par bioloģiskās daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumu izmantošanu ikdienā senāk un mūsdienās; 3. Pētījuma rezultāti apstrādāti un izvērtēti, padarot tos pieejamus sabiedrībai. 4. Sniegts ieguldījums vēsturiskās ekoloģijas un meža kultūrvēstures disciplīnā, gan pilnveidojot augstskolu studiju programmas Latvijas, gan rosinot starpdisciplināras zinātniskas diskusijas un tālākus pētījumus. Rezultātu forma: • Noorganizēta zinātniska konference par vietējo iedzīvotāju pieredzes un zināšanu izmantošanu bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu ilgtspējas nodrošināšanā 2017.gada novembrī Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiskās konferences “Kultūras krustpunkti” ietvaros kā atsevišķa sekcija veltīta nemateriālajam kultūras mantojumam un bioloģiskās daudzveidības un ekossitēmas pakalpojumu saglabāšanai; • Balstoties uz pētījumiem un konferences ziņojumiem, sagatavots izpētes rezultātu apkopojums ar un sagatavotas rekomendācijas par vietējo iedzīvotāju pieredzes un zināšanu izmantošanu bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un ekosistēmu pakalpojumu ilgtspējības nodrošināšanā vides politikā nākotnē; • Konferences ziņojumi sagatavoti, tai skaitā iztulkoti publicēšanai starptautiski atzītās datu bāzēs (Web of Science / Scopus, EBSCO u.c.).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs
Rīga, Ludzas iela 24, LV-1003
Projekta kopējās izmaksas 36 576.76 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 36 576.76 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.