Esi gudrs – dzīvo zaļi!

Reģ Nr. 1-08/64/2017

Projekta mērķis

Izveidot aktuālas un interesantas preses publikācijas, lai saasinātu sabiedrības uzmanību videi draudzīgam un atbildīgam dzīvesveidam, jo īpaši bērnu un jauniešu vidū .Palielināt sabiedrības lomu vides kvalitātes atjaunošanas un saglabāšanas procesos, vides politikas veidošanā. Iedvesmot iedzīvotājus ar labas prakses piemēriem, atspoguļojot aktīvu līdzdarbošanos atkritumu šķirošanā un samazināšanā, kā arī veiksmīgu uzņēmējdarbību, saimniekojot zaļi. Akcentēt labos darbus, sagaidot Latvijas simtgadi.

Projekta uzdevumi

1. Noskaidrot sabiedrības attieksmi un prasmi atkritumu apsaimniekošanas jomā. 2.Izzināt skolu jaunatnes aktivitātes, īstenojot saukli „Dzīvosim zaļi!” 3. Iepazīties ar zaļo uzņēmējdarbību un cilvēku dzīvesveidu īpaši aizsargājamajās teritorijās. 4.Sagatavot labās prakses piemēru publikācijas un speciālistu komentārus laikrakstā.

Projekta rezultāti

1. Sagatavoti un publicēti 13 raksti (A-3 formāta-1lpp) laikrakstā „Vaduguns”, tirāža – 3500 eks. 2. Raksti publicēti laikraksta mājas lapā www.vaduguns.lv

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 20.12.2017
Īstenotājs Balvu Vaduguns
Balvi, Partizānu iela 14, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 1 860.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 485.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.