VIDES DIENA

Reģ Nr. 1-08/87/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sabiedrības informēšana un izglītošana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību, akcentējot rakstus par sekojošām tēmām: - Aprites ekonomikas sadaļa: 1.Sabiedrības izglītošana par aprites ekonomiku un industriālo simbiozi, kas tā ir, kādi ieguvumi var būt un kā tajā iespējams iesaistīties uzņēmējiem; 2.Atkritumu šķirošanas nepieciešamība un atkritumu šķirošanas iespējas, atkritumu savākšanas punkti un laukumi; 3.Pareiza atkritumu šķirošana, kā iedzīvotāji šķirojot, var samazināt savu maksu par atkritumu apsaimniekošanu; 4.Atkritumu rašanās samazināšana, ko var darīt uzņēmumi, pašvaldības un iedzīvotāji; 5.Sabiedrības informēšana un izpratnes veidošana par vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu pārmērīga patēriņa kaitīgo ietekmi uz vidi; - Dabas aizsardzības sadaļa: 1.Mežsaimniecība un dabas aizsardzība, meža sniegtie ekosistēmu pakalpojumi; 2.Lauksaimniecība un dabas aizsardzība; 3.Dabas aizsardzības plānu nozīme Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk – ĪADT) pārvaldībā un interešu saskaņošanā; 4.Dabas aizsardzība purvos un kūdras ieguve; 5.Uzņēmējdarbība un dabas aizsardzība - labās prakses piemēri; 6.Zaļās uzņēmējdarbības un dzīvesveida piemēri ĪADT, komercdarbības iespējas ĪADT; 7.Dabas aizsardzība Lietuvā un/vai Igaunijā; 8.Informatīvi izglītojošu stāstu cikls par konkrētām ĪADT teritorijām – sugu aizsardzība, biotopu atjaunošana un apsaimniekošana (ko tur sargā, kā apsaimnieko), vietējo iedzīvotāju viedoklis par dzīvi ĪADT, tūrisma iespējas.

Projekta uzdevumi

- Aprites ekonomikas sadaļa – sadaļas tēmu pamatā ir sabiedrības informēšana par nepieciešamību izmantot resursus gudri un ilgtspējīgi. Daudzi dabas resursi ir ierobežoti, un ir jāatrod veids, kā tos izmantot no vides un ekonomikas viedokļa ilgtspējīgi. Izmantot esošos resursus labākajā iespējamajā veidā ir arī uzņēmumu ekonomiskajās interesēs. - Dabas aizsardzības sadaļa - šīs tēmas uzdevums būtu informēt lasītājus par vides resursu patēriņu un metodēm, kā minēto vides resursu patēriņš var tikt mazināts, kā arī to atjaunošanu, lai neietekmētu iedzīvotāju ieradumus. Vienlaikus, tēmas uzdevums ir veicināt atbildīgu attieksmi pret vides resursu izmantošanu, lai nodrošinātu to pieejamību arī nākotnes paaudzēm.

Projekta rezultāti

44 atvērumi ar projekta saturu projekta periodā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.11.2017
Īstenotājs Izdevniecība Dienas Mediji
Rīga, Andrejostas iela 2, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 34 738.08 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 355.48 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.