• Sākums >
  • Zaļās enerģijas blakus produkta – koksnes pelnu kvalitāte un ar to saistīto tālākas izmantošanas iespēju apzināšana

Zaļās enerģijas blakus produkta – koksnes pelnu kvalitāte un ar to saistīto tālākas izmantošanas iespēju apzināšana

Reģ Nr. 1-08/143/2017

Projekta mērķis

Apzināt bīstamo elementu klātbūtni un to rašanās iemeslus zaļās enerģijas ieguves atkrituma / blakus produkta – koksnes pelnu – sastāvā, lai izstrādātu rekomendācijas to apstrādei un tālākai izmantošanai, tai skaitā sagatavotu vadlīnijas koksnes pelnu kvalitātes kritērijiem (bīstamo elementu un augu barošanās elementu saturs un ķīmiskās formas, granulometriskais sastāvs) un apstrādes paņēmienu pielietošanai, tādējādi mazinot vides piesārņojuma risku un ar mazāku atlikumu daudzumu noslēdzot biokurināmā izmantošanas ciklu.

Projekta uzdevumi

1. Latvijā izmantoto biomasas sadedzināšanas tehnoloģiju un tajās saražotā atkrituma/blakus produkta – koksnes pelnu – apjoma apzināšana. Tehnoloģiju attīstības tendenču un to iespējamās ietekmes uz koksnes pelnu īpašībām un apstrādes paņēmieniem novērtējums. 2. Bioenerģijas iekārtās izmantotā kurināmā veida (šķeldas, granulas, koksnes atlikumi, LIZ apaugums, zari, kokapstrādes atlikumi, mizas u.c.) un īpašību, kas ietekmē koksnes pelnu īpašības, apzināšana. 3. Koksnes pelnu paraugu ievākšana un analīzes tehnoloģisko iekārtu un sadedzināšanas procesa ietekmes raksturošanai. 4. Rekomendāciju sagatavošana par koksnes pelnu apstrādei un tālākai izmantošanai, atkarībā no kurināmā veida, sadedzināšanas tehnoloģijas un pirmapstrādes veida.

Projekta rezultāti

1. Datu apkopojums par Latvijā izmantotajām biomasas sadedzināšanas tehnoloģijām un saražoto koksnes pelnu apjomu, kā arī koksnes pelnu ražošanas prognozes tuvākajiem 3 gadiem, balstoties uz nozaru politikas dokumentu analīzes un interviju rezultātiem. 2. Datu apkopojums par izmantotā kurināmā veida, sadedzināšanas tehnoloģiju un tehnoloģiskie iekārtu ietekmi uz koksnes pelnu īpašībām. 3. Vadlīnijas koksnes pelnu apstrādes un tālākās izmantošanas risinājumu izvēlei un ietekmes analīzei. 4. Datu kopa, kas raksturo sadedzināšanas tehnoloģijas, koksnes biokurināmo un pelnu apstrādes risinājumus sadalījumā pa tiem kritērijiem, kas var ietekmēt koksnes pelnu kvalitāti un izmantošanas iespējas. 5. Vadlīnijas, kas ietver indikatorus koksnes pelnu apstrādes un tālākās izmantošanas risinājuma izvēlei, atkarībā no pelnu īpašībām un prognozējamā bīstamo vielu satura.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2018
Īstenotājs CLEANTECH LATVIA
Rīga, Dzērbenes iela 27, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 22 936.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 936.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.