• Sākums >
  • Ekoloģiskās pēdas datu apstrāde un pašvaldību griezums

Ekoloģiskās pēdas datu apstrāde un pašvaldību griezums

Reģ Nr. 1-08/151/2017

Projekta mērķis

Veikt ekoloģiskās pēdas nospieduma un biokapacitātes aprēķinus Latvijas pašvaldību (110 novados un 9 republikas pilsētās) griezumā, tādejādi iesaistot Latvijas pašvaldības vides slodžu novērtēšanā un vides aspektu integrācijā pašvaldību rīcībpolitikas veidošanā un stiprinot pašvaldību kapacitāti darbam ar vides jautājumiem.

Projekta uzdevumi

1. Iegūt un analizēt Latvijas vēsturiskos Global Footprint Network (GFN) aprēķinātos ekoloģiskās pēdas un biokapacitātes datus sākot no 1991. gada; 2. Atrēķināt biokapacitāti Latvijas pašvaldībās (110 novados un 9 republikas pilsētās), izmantojot nacionālos datus; 3. Veikt Latvijas ekoloģiskās pēdas dalījumu pašvaldību (110 novados un 9 republikas pilsētās) griezumā; 4. Izvērtēt un apspriest rezultātus ekspertu semināra diskusijās; 5. Izveidot interaktīvu Latvijas karti, kurā būs pieejami projekta rezultāti par Latvijas pašvaldību ekoloģisko pēdu un biokapacitāti; 6. Informēt sabiedrību par pētījuma rezultātiem un iespējām samazināt savas vides slodzes, un rezultātu saistību ar Oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijas mērķiem.

Projekta rezultāti

1. Aprēķināts ekoloģiskās pēdas nospiedums un biokapacitāte Latvijas pašvaldību griezumā. Aprēķina rezultāti būs pieejami arī pa zemes lietojuma veidiem un SEG emisiju absorbēšanai nepieciešamā zemes platība; 2. Noorganizēts viens seminārs, apmeklējuši ~30 dalībnieki; 3. Izveidota interneta vietne ar interaktīvu Latvijas karti, kurā pieejami projekta rezultāti par Latvijas pašvaldību ekoloģisko pēdu un biokapacitāti; 4. Vismaz 10 ziņas par projekta norisi un rezultātiem publicētas Zaļās brīvības mājaslapā un sociālajos tīklos, un vismaz 5 publikācijas plašsaziņas līdzekļos; 5. Projekta gala atskaite. Rezultātu forma: 1. Pašvaldību ekoloģiskās pēdas un biokapacitātes datubāze un ziņojums; 2. Semināra atskaite; 3. Interaktīva karte; 4. Publikācijas medijos.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.03.2018
Īstenotājs Zaļā brīvība
Rīga, Lapu iela 17, 2. stāvs, LV-1002
Projekta kopējās izmaksas 15 467.36 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 467.36 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.