• Sākums >
  • Dažu izzūdošo un sarūkošo augu sugu dzīvotspējas analīze in un ex situ

Dažu izzūdošo un sarūkošo augu sugu dzīvotspējas analīze in un ex situ

Reģ Nr. 1-08/108/2017

Projekta mērķis

Piecu izzūdošo un vienas sarūkošās augu sugas populāciju dzīvotspējas novērtējums saistībā ar faktoriem in situ. Šo datu salīdzinājums ar ex situ adaptētajiem augiem NBD.

Projekta uzdevumi

1. 2017.gadā LVAFA projekta Nr.1-08/129/2017 ietvaros iegūto sēklu dīgtspējas pārbaude un paralēli pārbaudot sēklu dzīvotspēju ar zilo krāsvielu resazurīnu. 2. Ar dzīvotspēju saistīto struktūru mērījumi sugu īpatņiem (krāšņā neļķe Dianthus superbus L., Fišera neļķe D. fischeri Spreng., jūrmalas pienzāle Glaux maritima L., dzeltenā akmeņlauzīte Saxifraga hirculus L., zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum L., Ruiša pūķgalve Dracocephalum ruyschiana L.); augtenes raksturojums. 3. Sēklu ievākšana embriju dzīvotspējas noteikšanai. 4. D. superbus ievadīšana sterilajā kultūrā in vitro kolekcijā no dažādām atradnēm. 5. Rezultātu analīze un rekomendācijas, izejot no iegūtajiem rezultātiem. 6. Iegūto datu salīdzinājums sugas īpatņiem in un ex situ.

Projekta rezultāti

1. Veikti morfoloģiskie mērījumi, konstatēts sēklu daudzums un kvalitāte, to dzīvotspēja, aprobējot testa metodi in vitro iegūtiem un NBD adaptētajiem augiem un augiem in situ katrai sugai, raksturota augtene; 2. Aktualizēta informācija par sugu atradņu stāvokli īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, apsekojamās atradnes tiks saskaņotas ar DAP; 3. Izejot no šiem konkrētajiem rezultātiem, tiks salīdzinātas gan izzūdošo augu sugu populācijas in situ, gan NBD adaptēto augu ģeneratīvās pavairošanās iespējas, kas ir viens no būtiskākiem faktoriem sugas izdzīvošanā; 4. Sēklu dzīvotspējas rādītāji kalpos kā kritēriji katras sugas in vitro uzturēšanas lietderībai: sugas ar labu sēklu ražu un sēklu dzīvotspēju, kurām ir izstrādāts in vitro kultivēšanas protokols, ieteicams paralēli in situ uzturēt tikai NBD āra kolekcijās, tādējādi ievērojami samazinot uzturēšanas izmaksas. 5. Iegūtā informācija tiks apkopota, izanalizēta un iesniegta sadarbības partnerim – DAP un LVAFA.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.01.2018
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 15 027.05 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 027.05 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.