• Sākums >
  • Latvijas pieaicināto ekspertu dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos

Latvijas pieaicināto ekspertu dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos

Reģ Nr. 1-08/98/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt un iespēju robežās atbalstīt Latvijas ekspertu līdzdalību starptautiskos pasākumos dabas aizsardzības un vides politikas jomā.

Projekta uzdevumi

2017.gadā ir paredzēti vairāki starptautiski pasākumi, kas tieši saistīti ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas politikas veidošanu globālā un reģionālā mērogā: 1) 26.-28.aprīlis, Tronheimā. Starpvaldību bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu zinātnes-politikas platformas (IPBES) Kapacitātes darba grupas sanāksme par IPBES Kapacitātes plāna īstenošanu; 2) 12.-16.jūnijs, Kopenhāgena. Iesaistīto dalībpušu darba grupa par baltvaigu zoss sugas apsaimniekošanas plānu Afrikas-Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzības līguma ietvaros (AEWA) un Eiropas Zosu platformas starptautiskās darba grupas otrā tikšanās, kas ir koordinēta Eiropas valstu sadarbība zosu populāciju apsaimniekošanā un aizsardzībā; 3) 23.-29.jūlijs, Prāga. Starpvaldību bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu politikas-zinātnes platformas Eiropas un Centrālās Āzijas ekosistēmu pakalpojumu un bioloģiskās daudzveidības reģionālā novērtējuma melnraksta otrreizējās izskatīšanas klātienes sanāksme; 4) septembris, Parīze. AEWA Meža zoss sugas apsaimniekošanas plāna darba grupas tikšanās; 5) 22.-28.novembris, Filipīnas. Bonnas konvencijas par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību (CMS konvencija) iesaistīto dalībpušu 12. tikšanās. CMS konvencijas mērķis ir migrējošo dzīvnieku sugu saglabāšana, ilgtspējīga izmantošana un to dzīves vides aizsardzība. Projekta uzdevumi ir piedalīties darba grupā vai sanāksmē, sniegt zinātnisko ieguldījumu sanāksmes dokumentu gatavošanā, sagatavot atskaiti par pasākuma norisi, galvenajiem secinājumiem un turpmāk veicamajiem pasākumiem.

Projekta rezultāti

Projekts nodrošinās Latvijas kā dalībpuses vai Latvijas ekspertu piedalīšanos vairākos svarīgos starptautiskos pasākumos, kas veicina pilnvērtīgāku izpratni par dabas daudzveidības politiku starptautiskā mērogā, ko var izmantot, ieviešot nacionālo vides politiku. Piedalīšanās starptautiskos pasākumos dod iespēju ietekmēt pasaules globālos procesus un pilnvērtīgi pildīt Latvijas kā dalībpuses pienākumus, kurus Latvija ir uzņēmusies, pievienojoties starptautiskajiem līgumiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2017
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 10 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 427.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.