• Sākums >
  • Dabas studija – pozitīvi par dzīvi Natura 2000 teritorijās Zemgalē un Pierīgā

Dabas studija – pozitīvi par dzīvi Natura 2000 teritorijās Zemgalē un Pierīgā

Reģ Nr. 1-08/106/2017

Projekta mērķis

Vispārējais: veicināt sabiedrības vides izglītību un audzināšanu un izpratni par vidi un vides aizsardzības problēmām, piedāvājot raidījumus radio un internetā. Tiešie: - atspoguļot dzīvi Natura 2000 teritorijās, akcentējot pozitīvos piemērus aizsardzības režīma realizācijā; - paplašināt iedzīvotāju informētību par Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un veicināt iesaisti tajā; -motivēt iedzīvotājus vides aizsardzībā ārpus aizsargājamām dabas teritorijām; -aktualizēt vides un dabas integrāciju tautsaimniecības nozarēs, teritoriju attīstības plānošanā, lauksaimniecībā; -paaugstināt katra indivīda personīgo atbildības izjūtu par dabas vērtībām savā apkārtnē; -stāstot par dabas vērtībām, celt sabiedrības pašapziņu un rosināt novērtēt vidi, kurā dzīvojam; -rosināt sabiedrību uztvert vides jautājumus pozitīvāk un aktīvāk iesaistīties vides problēmu risināšanā

Projekta uzdevumi

1.Izveidot 40 radio raidījumus raidīšanai Jēkabpils Radio1 ēterā un 8 video raidījumus publicēšanai internetā, lai informētu un izglītotu sabiedrību par Natura 2000 teritorijām, to aizsardzību, apsaimniekošanas un tūrisma iespējām, kā arī rosinātu līdzdarboties apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā. Raidījumu ierakstīšanu organizēt brīvā dabā vismaz septiņās Vidzemes Natura 2000 teritorijās, kā arī vismaz vienā ģeovietā, lai ievāktu informāciju par vietējām vērtībām, uzklausītu vietējo iedzīvotāju pieredzi un jautājumus, kā arī dabas aizsardzības ekspertu un attiecīgo valsts institūciju pārstāvju padomus, ieteikumus un citu informāciju atbilstoši katra raidījuma tēmai. 2. Nodrošināt 40 raidījumu radio versiju pārraidīšanu Jēkabpils Radio1 ēterā 3. Nodrošināt 8 raidījumu video versiju pārraidīšanu internetā. 4. Nodrošināt 40 audio un 8 video raidījumu publicēšanu Jēkabpils ziņu portālā www. radio1.lv. 5.Katrā apmeklētajā teritorijā (kopā 8) noslēpt iepriekš sagatavaotu apslēpto mantu ar suvenīriem un konkrētam reģionam atbilstošu informāciju. 6. Katram raidījumam veidot promo reklāmu radio, drukātajā presē (laikrakstā “Ceturtdiena”, 20 000 ex. tirāža, žurnālā “Kas Jauns”) un interneta vidē, tajā skaitā sociālajos tīklos. 7. Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku mērķauditoriju, publicēt gan raidījuma reklāmas, gan pašus raidījumus ziņu portālā www.radio1.lv, sociālajos tīklos, tajā skaitā draugiem.lv, twitter.com, facebook.com, youtube.com, ar dabas aizsardzību saistītos portālos, piemēram, www.daba.gov.lv, www.lob.lv, kā arī laikrakstā “Ceturtdiena”.

Projekta rezultāti

Visas projekta aktivitātes ir izvēlētas un atbilst projektu konkursa mērķim. Projekta ieviešanas rezultātā tiks veicināta sabiedrības vides izglītošana un audzināšana, piedāvājot raidījumus radio un video versijas internetā. Projekta rezultāti: 1. apmeklētas vismaz 7 Natura2000 teritorijas Zemgalē un Pierīgā un vismaz 1 ģeovieta (Gada ģeovieta 2017) 2. Izveidoti un pārraidīti 9 raidījumi „Radio1” ēterā , ar vienu atkārtojumu 3. Izveidoti 9 video raidījumi publicēšanai Jēkabpils ziņu portālā www. radio1.lv un citur internetā, kas apskatāma arī pēc projekta noslēguma 4. Saņemtas ziņas par atrastām apslēptajām mantām (iepriekšējā raidījumu ciklā atsaucās 4 atradēji, kopumā tika paslēptas 7 aplēptās mantas).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2017
Īstenotājs Radio 1
Jēkabpils, Brīvības iela 116, LV-5201
Projekta kopējās izmaksas 9 164.21 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 105.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.