• Sākums >
  • Biedrību veiktspējas un kompetences celšana bioloģiskās daudzveidības apzināšanai, aizsardzībai, saglabāšanai un aprites ekonomikas veicināšanai

Biedrību veiktspējas un kompetences celšana bioloģiskās daudzveidības apzināšanai, aizsardzībai, saglabāšanai un aprites ekonomikas veicināšanai

Reģ Nr. 1-08/161/2017

Projekta mērķis

Vides iestādes un biedrību sadarbības veicināšana bērnu, jauniešu kompetences un kapacitātes celšanai, dziļākas izpratnes radīšanai par vidi, tās problēmām, teorētiskās izglītojošās nodarbības apvienojot ar praktiskajām dabā kompetentu speciālistu vadībā, kas veicinātu zināšanas kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai nākotnē.

Projekta uzdevumi

1. Uzlabot bērnu un jauniešu zināšanu līmeni par vides jautājumiem, dabas procesiem (novadīt teorētiski praktiskās nodarbības dabas aizsardzības jomā par augiem, zivīm, putniem, dzīvniekiem, ūdeņu kvalitāti , antropogēno ietekmi uz vidi); 2. Apgūt jaunas zināšanas un prasmes vides jomā, papildināt esošās zināšanas , praktiski iepazīties ar vides problēmām, risinājumiem, dabas procesiem, īpatnībām Burtnieku ezerā, Rūjā, Gaujā to apkārtnē un Ērgļu apkārtnē; 3. Saņemt kompetentu vides speciālistu teorētisko un praktisko informāciju, uzdot viņiem jautājumus, diskutēt; 4. Teorētiskās zināšanas vides jomā pielietot praksē (darboties kopā ar citiem projekta dalībniekiem praktiski radošajās darbnīcās, kur tiks pielietotas iegūtās teorētiskās zināšanas); 5. Iemācīties darboties un sadarboties komandā (komandā veikt dažādus uzdevumus dabā , lai nostiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes dabas jomā);

Projekta rezultāti

1. 35 bērni un jaunieši kā arī 6 viņu pedagogi piedalījušies 7 dienu projektā, bet 35 citi bērni un jaunieši kā arī 6 viņu pedagogi piedalījušies 10 dienu projektā, kurā uzlabojuši zināšanu līmeni par vides jautājumiem, dabas procesiem; 2. 70 bērni un jaunieši kā arī 10 viņu pedagogi apguvuši jaunas zināšanas un prasmes vides jomā, papildinājuši esošās zināšanas praktiski iepazīstoties ar vides situāciju; problēmām,risinājumiem, dabas procesiem, īpatnībām Burtnieku ezerā; Rūjā, Gaujā, Ogrē; 3. 70 bērni un jaunieši ieguvuši zināšanas par vietējām dabas vērtībām, kuras varēs izmantot, izstrādājot skolēnu zinātniskos darbus un projektus, kā arī iesaistoties sabiedriskā monitoringa programmā; 4. 70 bērni un jaunieši iegūtās zināšanas un prasmes varēs izmantot tālāk izglītojot vietējo sabiedrību savā pašvaldībā un iesaistot arī dažāda cita vecuma cilvēkus sabiedriskā monitoringa programmā; 5. 70 bērni un jaunieši iemācīties darboties un sadarboties komandā; 6. Speciālisti sagatavojuši lekciju kursus (prezentācijas) par dažādām tēmām saistītām ar Rūju, Burtnieku ezeru, Gauju, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, Ogri, Ērgļu apkārtni, ko varēs izmantot turpmāk izglītojot sabiedrību; 7. 35 bērni un jaunieši veikuši ar laivām apmēram 15 kilometrus, kuru laikā bijusi iespēja iepazīties ar Burtnieku ezeru, Rūju, Gauju, Ogri iepazīties ar dabas procesiem, problēmām, uzdot jautājumus un saņemt atbildes no kompetentiem vides speciālistiem. 8. 70 bērni un jaunieši no dažādām Latvijas pašvaldībām iepazinušies ar Latvijas vides un ūdensteču īpatnībām dažādos reģionos Vidzemē, kā arī ar valsts institūciju darbiniekiem- cilvēkiem, kas atbild par vides sargāšanu un ar likumiem, kuri to nosaka. Ekspedīcijas laikā iegūtās pieredzes nepārtraukta pārnese otras ekspedīcijas dalībniekiem. 9. 35 bērni veikusi Ogres upes ielejā atrodošo upju biotopu izpēti, iemācījušies atšķirt upju posmus pēc ūdens tecējuma rakstura tajos, iepzinuši putnu ligzdu vietas, zivju paslēptuves, ūdru un ūdeļu, bebru dzīvotņu klātesamību, diskusiju par biežāk sastopamiem cilvēku pārkāpumiem upēs un upju ielejās makšķerējot vai veicot zveju, cērtot pie upēm atrodošos mežus, laivojot, braucot ar motorizēto transportu. 10. Izveidots videomateriāls par pasākuma norisi ( 10 min). 11.Fotogrāfijas par pasākuma norisi .

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.08.2017
Īstenotājs Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Burtnieku nov., Vecates pag., "Laivas", LV-4211
Projekta kopējās izmaksas 30 658.85 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 658.85 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.