• Sākums >
  • Iegildījums vidē = ieguldījums nākotnē

Iegildījums vidē = ieguldījums nākotnē

Reģ Nr. 1-08/104/2017

Projekta mērķis

Ar publikāciju starpniecību veicināt nozares speciālistu informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību būvniecības jomā, dodot savu ieguldījumu Latvijas politikas mērķu īstenošanā un atkritumu samazināšanā un dabas vērtību saglabāšanā.

Projekta uzdevumi

Projekta vadība un koordinācija; To veiks projekta darba grupa, kas sastāvēs no 1 projekta vadītāja, žurnāla „Būvinženieris” galvenā redaktora, LBS pārstāvja – kopā 3 personām, kas veiks projekta uzraudzību, vadību, starpposma rezultātu novērtēšanu un risku vadību. Rakstu un tēmu precizēšana; To veiks projekta Darba grupa sadarbībā ar redaktoru. Rakstu veidošana. Par sekojošām tēmām: - Aprites ekonomika (10 raksti) - Dabas aizsardzība (10 raksti) Rakstu teksta un literarā korekcija. Maketēšana. Darbu pārraudzību veiks nominētais Darba grupas pārstāvis. Žurnālu iespiešana un nogādāšana lasītājiem tiks veikta nominētā Darba grupas pārstāvja uzraudzībā. Elektroniskās versijas ievietošana www.buvinzenierusavieniba.lv mājas lapā un anotāciju izvietošana facebook. Anotāciju ievietošana sadarbības partneru būvniecības portāloswww.building.lv, www.abc.lv; buvlaukums.lv, www.buvbaze.lv;

Projekta rezultāti

1. 20 publikācijas žurnālā „Būvinženieris” ar vizuālo materiālu – 5 žurnāli, kurā katra raksta apjoms – 8 - 10 000 rakstu zīmes. 2. Lasītāju anketēšanas, lai izvērtētu tēmu aktualitāti, izmaiņas lasītaju paradumos, iesaistītu tos diskusijās ar žurnāla veidošanas komandu un iegūtu viņu viedokli. 3. 2 preses relīzes par projektu,izsūtītas preses relīzes projektu uzsākot un noslēdzot; 4. Žurnāla tirāža 1200 eksemplāri, kas nogādāti abonomentiem un pārdošanā; 5. Publikācijas auditorijas sasniegšana caur portālu www.buvinzenierusavieniba.lv.Katra žurnāla drukātā versija sasniedz vismaz 3200 lasītāju, bet elektroniskās versijas lasītāju skaits LBS mājas lapā www.buvinzenierusavieniba.lvsasniedz 43 tūkstošus mēnesī. 6. Ietekme uz CO2 izmešu samazināšanu - izglītoti un informēti 80% būvinženieru un ap 90000 citu speciālistu un individuālo māju īpašnieku, kuri savā ikdienas darbā, būvniecībā pielietos iegūtās zināšanas.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.12.2017
Īstenotājs Latvijas Būvinženieru savienība
Rīga, Kr. Barona iela 99a, LV-1012
Projekta kopējās izmaksas 19 772.33 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 572.33 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.