• Sākums >
  • Ziemeļu gulbja Cygnus cygnus izpēte Latvijā 2017.gadā

Ziemeļu gulbja Cygnus cygnus izpēte Latvijā 2017.gadā

Reģ Nr. 1-08/123/2017

Projekta mērķis

Nodrošināt datu rindas nepārtrauktību, turpinot ziemeļu gulbja Cygnus cygnus monitoringu 2017. un 2018.gadā migrāciju un ligzdošanas laikā.

Projekta uzdevumi

1.Veikt gulbju uzskaiti pavasara un rudens migrāciju kā arī ligzdošanas laikā. 2. Identificēt iespējamos vides un antropogēnos faktorus, kuri Latvijā migrāciju un ligzdošanas laikā nelabvēlīgi ietekmē gulbju populāciju, tādējādi veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. 3. Veikt ziemeļu gulbju gredzenošanu. 4. Regulāri informēt sabiedrību par aktivitātēm gulbju izpētes jomā (monitoringu un gredzenošanu). 5. Vākt informāciju Latvijas Dabas muzejā plānotajai izstādei par gulbjiem 2019. gadā. 6. Izmantot projektā iegūtos datus zinātnisko publikāciju sagatavošanai un dalībai zinātniskās konferencēs.

Projekta rezultāti

1. Iegūti zinātniski dati par ligzdojošiem un migrējošiem ziemeļu gulbjiem. 2. Apgredzenoti ~ 100 ziemeļu gulbji. 3. Noskaidroti vides un antropogēnie faktori, kas var negatīvi ietekmēt ziemeļu gulbju populāciju stāvokli Latvijā migrāciju un ligzdošanas laikā. 4. Informēta un izglītota sabiedrība par ziemeļu gulbju stāvokli Latvijā. Īpaši aktuāli tas ir putnu gripas kontekstā. 5. Izmantot iegūtos datus izstādes veidošanai 2019. gadā Latvijas Dabas muzejā. 6. Izmantot iegūtos datus dalībai zinātniskās konferencēs un zinātnisku publikāciju rakstīšanai 2018. un 2019. gadā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Latvijas Gulbju izpētes biedrība
Kalnciems, Kalnciema pag., Draudzības iela 12—116, LV-3016
Projekta kopējās izmaksas 27 851.41 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 851.41 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.