• Sākums >
  • Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot jaunu sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību un paaugstinot profesionālo kompetenci DAP speciālistiem

Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot jaunu sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību un paaugstinot profesionālo kompetenci DAP speciālistiem

Reģ Nr. 1-08/171/2017

Projekta mērķis

Stiprināt Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitāti, nodrošinot jaunu sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību un paaugstinot profesionālo kompetenci DAP speciālistiem.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt kalibrācijas semināru ekspertiem, nodrošinot projekta realizācijā iesaistīto apmācību semināru vadītāju, projekta pārstāvju, kā arī DAP speciālistu piedalīšanos. 2. Sadarbojoties ar DAP, veikt sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību potenciālo dalībnieku atlasi. 3. Sagatavot metodiskos materiālus un uzskates līdzekļus apmācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai. 4. Organizēt apmācību seminārus, nodrošinot vismaz 154 jaunu sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību, kā arī paaugstinot profesionālo kompetenci vismaz 30 DAP speciālistiem. 5. Nodrošināt veiksmīgu projekta ieviešanu un administratīvo uzraudzību.

Projekta rezultāti

1. Organizēts kalibrācijas seminārs ekspertiem, nodrošinot projekta realizācijā iesaistīto apmācību semināru vadītāju, projekta pārstāvju, kā arī DAP speciālistu piedalīšanos. Ar sadarbības iestādi saskaņots apmācību un metodisko materiālu saturs, apmācību grafiks un programma. Izpildes rādītājs: noorganizēts viens kalibrācijas seminārs ekspertiem. 2. Sadarbojoties ar DAP, veikta sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību potenciālo dalībnieku atlase. Izpildes rādītājs: atlasīti apmācību dalībnieki - vismaz 154 potenciālie jaunie sugu aizsardzības jomas eksperti un 30 DAP speciālisti. 3. Sagatavoti metodiskie materiāli un uzskates līdzekļi par apmācību saturā ietvertajām sugu grupām (ķērpji, sūnas, gliemeži, vaboles, sēnes, putni, zīdītāji, spāres, tauriņi, rāpuļi, abinieki). Izpildes rādītājs: sagatavoti vismaz 10 tematiskie metodiskie materiāli, kas izvietoti DAP mājaslapā un brīvi pieejami speciālistiem. 4. Organizēti 32 apmācību semināri, nodrošinot vismaz 154 jaunu sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību, kā arī paaugstinot profesionālo kompetenci vismaz 30 DAP speciālistiem. Izpildes rādītājs: organizēti vismaz 32 apmācību semināri, apmācot vismaz 15 jaunos ekspertus un 3 DAP speciālistus zīdītājdzīvnieku jomā, 15 jaunos ekspertus un 3 DAP speciālistus putnu jomā, 10 jaunos ekspertus un 3 DAP speciālistus abinieku un rāpuļu jomā, 15 jaunos ekspertus un 3 DAP speciālistus gliemežu jomā, 15 jaunos ekspertus un 3 DAP speciālistus spāru jomā, 15 jaunos ekspertus un 3 DAP speciālistus tauriņu jomā, 15 jaunos ekspertus un 3 DAP speciālistus vaboļu jomā, 18 jaunos ekspertus un 3 DAP speciālistus ķērpju jomā, 18 jaunos ekspertus un 3 DAP speciālistus sūnu jomā, kā arī 18 jaunos ekspertus un 3 DAP speciālistus sēņu jomā. 5. Nodrošināta veiksmīga projekta ieviešana un administratīvā uzraudzība. Izpildes rādītājs: veiksmīgi īstenots projekts un apstiprināts projekta noslēguma pārskats.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 46 269.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 015.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.