• Sākums >
  • Pelaģisko indikatoru izstrāde LV jūras ūdeņu vides stāvokļa novērtējumam

Pelaģisko indikatoru izstrāde LV jūras ūdeņu vides stāvokļa novērtējumam

Reģ Nr. 1-08/145/2017

Projekta mērķis

Pārbaudīt Baltijas jūrai ieteikto fitoplanktona un zooplanktona indikatoru piemērotību Latvijas pārvaldībā esošo jūras ūdeņu laba vides stāvokļa raksturošanai atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EK) prasībām, nodrošinot jaunu datu iegūšanu indikatoru mērķlielumu izstrādei un jūras vides stāvokļa novērtējumam.

Projekta uzdevumi

Fitoplanktona indikatora “Cianobaktēriju ziedēšanas indekss (CyanBI)” pielietojamības pārbaude Latvijas jūras ūdeņu laba vides stāvokļa raksturošanā veicot: 1. Vēsturisko fitoplanktona datu analīzi (1976.–2016. g.), nosakot cianobaktēriju attīstības robežas, ilgumu un intensitāti; 2. Fitoplanktona indikatora pārbaudei nepieciešamo datu ievākšanu 2017. gada vasaras sezonā (jūnijs-septembris), vismaz 2x mēnesī; 3. Datu apstrādi un indikatora robežvērtību izstrādi Rīgas līcim; 4. Indikatora integrēšanu jūras vides stāvokļa novērtējumā raksturlielumos D1 un D5. Zooplanktona indikatora “Kopējā zooplanktona krājuma vidējais izmērs (MSTS)” izstrādes pabeigšana un robežvērtību definēšana Latvijas jūras ūdeņu laba vides stāvokļa raksturošanā veicot: 1. Vēsturisko zooplanktona datu pieejamības izvērtējumu indikatora izstrādei; 2. Zooplanktona indikatora robežvērtību definēšanai nepieciešamo datu ievākšanu 2017. gada vasaras sezonā (jūnijs-septembris); 3. Indikatora mērķlielumu izstrādi Rīgas līcim (datu apstrāde, analīze); 4. Indikatora integrēšanu jūras vides stāvokļa novērtējumā raksturlielumos D1 un D4.

Projekta rezultāti

Projektā pārbaudītie un izstrādātie pelaģiskie indikatori tikts izmantoti laba vides stāvokļa (GES) raksturošanai Rīgas līcī. Izstrādātie indikatori būs izmantojami jūras vides stāvokļa novērtējumā attiecībā uz Jūras stratēģijas pamatdirektīvas raksturlielumiem D1(bioloģiskā daudzveidība); D4 ( barības ķēdes); D5 (eitrofikācija). Projekta rezultātā tiks: 1. Izstrādātas CyanBI un MSTS indikatoru GES vērtības Rīgas līcim, vides stāvokļa novērtēšanai pelaģisko indikatoru nepieciešamās datu kopas apraksts (atskaites sadaļa); 2. Sagatavots ziņojums/atskaite par Rīgas līča vides stāvokļa novērtēšanu, balstoties uz CyanBi un MSTS indikatoru iegūtajiem pārbaudes un izstrādes rezultātiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 30 353.04 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 353.04 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.