• Sākums >
  • Izvērtējums par transporta piesārņojuma staciju izvietojumu Rīgā

Izvērtējums par transporta piesārņojuma staciju izvietojumu Rīgā

Reģ Nr. 1-08/132/2017

Projekta mērķis

Identificēt atbilstošāko vietu transporta piesārņojuma novērošanas stacijas izvietošanai Rīgā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt normatīvo aktu prasību un citu valstu izstrādāto vadlīniju analīzi. 2. Sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru (turpmāk – LVĢMC) un ņemot vērā 1. uzdevuma rezultātus, kā arī papildus veicot Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2016.-2020. gadam izstrādes ietvaros sagatavoto gaisa piesārņojuma izkliedes un satiksmes intensitātes datu analīzi (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – RDPAD) pārziņā esoša informācija), identificēt un apsekot vismaz 5 potenciālas staciju izvietojuma vietas, kuras atbilst 1. uzdevuma rezultātā noteiktajiem kritērijiem un kuras pēc autotransporta plūsmas un piesārņojuma līmeņa ir salīdzināmas ar divām esošajām vietām. 3. Izmantojot sagatavoto materiālu, VARAM Vides aizsardzības departaments (turpmāk – VARAM VAD) un LVĢMC iepazīstinās Rīgas domes pārstāvjus ar 2. uzdevuma ietvaros identificētajām vietām ar mērķi noteikt vismaz 5 tādas vietas, kurām Rīgas domes pārstāvji neredz tehniskus šķēršļus staciju izvietošanai, un sagatavos akceptēto sarakstu ar vismaz 5 potenciālajām vietām staciju izvietošanai. 4. 3. uzdevuma ietvaros identificētajās vietās, kā arī 2 esošajās staciju izvietojuma vietās Kr. Valdemāra ielā 18 un Brīvības ielā 73, izvietot pasīvos paraugu ņēmējus uz vismaz 3 īslaicīgiem novērojumu periodiem, lai veiktu NO2 un PM10 vidējo koncentrāciju indikatīvus mērījumus. 5. Piesaistot Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2016.-2020. gadam izstrādātāju (biedrības LVPA biedrs), veikt piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu, aptverot teritorijas, kuras identificētas kā potenciālās staciju izvietošanas vietas, lai aprēķinātu piesārņojošo vielu koncentrācijas identificētajās vietās. 6. Izvērtējot 2., 4. un 5. uzdevuma ietvaros iegūtos rezultātus, piedāvāt optimālas vietas staciju izvietojumam.

Projekta rezultāti

1. Veikta normatīvo aktu prasību un citu valstu izstrādāto vadlīniju analīze. 2. Identificētas un apsekotas vismaz 5 potenciālas staciju izvietojuma vietas. 3. Pēc komunikācijas ar iesaistītajām pusēm saskaņots saraksts ar vismaz 5 potenciālām staciju izvietojuma vietām. 4. Izvietoti 7 (5 piedāvātajās vietās un 2 esošajās vietās) pasīvie paraugu ņēmēji un veiktas piesārņojuma analīzes. 5. Veikta piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana un aprēķinu ceļā novērtētas piesārņojošo vielu koncentrācijas potenciālajās monitoringa staciju vietās. 6. Izstrādāti priekšlikumi optimālām vietām staciju izvietojumam. Rezultātu forma: Rakstiski (ziņojuma formā) izstrādāti priekšlikumi ar pamatojumu optimālām vietām transporta piesārņojuma novērošanas stacijas izvietojumam Rīgā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2017
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 23 990.41 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 990.41 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 990.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.