• Sākums >
  • Dabas vērtību publikāciju sadaļa žurnālā A12

Dabas vērtību publikāciju sadaļa žurnālā A12

Reģ Nr. 1-08/65/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir rosināt diskusiju par videi atbildīgu un draudzīgu dzīvesveidu, vienlaicīgi izglītojot lasītāju par aktualitātēm dabas aizsardzības jomā, demonstrējot labās prakses piemērus apsaimniekošanā un zaļajā uzņēmējdarbībā, rādot piemērus pat vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu publikāciju ciklā žurnālā A12.

Projekta uzdevumi

Sabiedrības informēšana un izglītošana par atbildīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu publikācijās žurnālā A12, demonstrējot pozitīvos piemērus videi draudzīgā saimniekošanā, atklājot dabas bagātības īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, veicot informēšanu par biotopu daudzveidību un kartēšanu, kā arī rosinot katru iedzīvotāju videi draudzīgi piedalīties aprites ekonomikā.

Projekta rezultāti

1. Sabiedrības informēšana par dabas aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, akcentējot labās prakses piemērus, dabas bagātības un aktualitātes – biotopu kartēšanas ieguvumus un ierobežojumus, videi draudzīga saimniekošana, dabas aizsardzības prasības konkrētās teritorijās. 2. Sabiedrības apziņas celšana par aprites ekonomiku un iespējām mazināt atkritumus vai tos otrreizēji izmantot. 3. Atspoguļot šīs tēmas 5 publikācijās, kuras izvietotas 5 žurnāla A12 numuros (aprīlis/maijs/2017, jūnijs/jūlijs 2017, augusts/septembris 2017, oktobris/novembris 2017, decembris 2017/janvāris 2018). 4. Vismaz 22 preses informācijas par katra numura iznākšanu un publikācijām “Dabas vērtības” tajā, pārbaudīt interneta vietnēs – www.a12.lv, www.lakuga.lv, sociālajos tīklos, vismaz 7 reģionālajos masu medijos – 1 reizi par katru numuru (Latgales Laiks, Vaduguns, Vietējā, Brīvā Daugava, Ezerzeme, Rēzeknes Vēstis, Ludzas zeme).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.01.2018
Īstenotājs 5 labas ziņas
Rēzekne, Maskavas iela 22-2, LV-4600
Projekta kopējās izmaksas 3 213.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 683.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.