• Sākums >
  • Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā (2. kārta)

Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā (2. kārta)

Reģ Nr. 1-08/153/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir turpināt 2015. gadā apstiprinātā projekta “Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā” iesākto uzdevumu izpildi un sagatavot Latvijas kūdras resursu izmantošanas perspektīvu analīzi, kā arī sagatavot Latvijas sapropeļa atradņu datu apkopojuma pirmreizējo analīzi un kvalitātes izvērtējumu, iespēju robežās veicot esošo datu precizēšanu un labošanu. Minētos aprakstus un datu kopas izveidot izmantošanai ilgtspējīgas zemes dzīļu izmantošanas principu izstrādei, Vides politikas pamatnostādņu realizācijai un citām stratēģiskajām tautsaimniecības vajadzībām.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt ieteikumus kūdras ilgtspējīgai ieguvei un izmantošanai (t.sk. enerģētikā, produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanā); 2. Aktualizēt informāciju par sapropeļa resursiem un izstrādāt ieteikumus sapropeļa ilgtspējīgai ieguvei un izmantošanai.

Projekta rezultāti

1. Izstrādātas rekomendācijas kūdras ilgtspējīgas resursu ieguves, izstrādes un izmantošanas veicināšanā(t.sk. enerģētikā), kas ļautu uzlabot Latvijas zemes dzīļu politikas plānošanas dokumentu turpmākās izstrādes procesu 2. veikta valstī pieejamās sapropeļa atradņu un perspektīvo laukumu informācijas kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze un sagatavots pārskats par valstī esošo datu kvalitāti, pieejamību un savstarpējo salīdzināmību. 3. veikta esošo sapropeļa atradņu informācijas kvalitatīvā analīze, datu labošana un papildināšana, iegūstot datu pārskatus par sapropeļa atradņu sadalījumu pēc īpašumtiesībām, dabas aizsardzības pazīmēm, zemes lietojuma veidiem, atradņu izstrādes pakāpes.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2017
Īstenotājs homo ecos:
Rīga, Ernestīnes iela 12, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 45 549.42 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 289.42 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 551.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.