• Sākums >
  • Latvijai specifisko emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam individuālajā apkurē un mazajās katlu mājās

Latvijai specifisko emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam individuālajā apkurē un mazajās katlu mājās

Reģ Nr. 1-08/142/2017

Projekta mērķis

Uzlabot izmešu aprēķinos, ziņošanai starptautiskām organizācijām un politikas veidošanai izmantojamo informācijas bāzi, nosakot valstij specifiskus emisiju faktorus virknei gaisu piesārņojošo vielu dažādām mazas jaudas biomasas sadedzināšanas iekārtu kategorijām, kas izmanto dažāda veida koksnes kurināmo ar atšķirīgu kvalitāti.

Projekta uzdevumi

1. Veikt koksnes izmantojošo sadedzināšanas iekārtu radīto izmešu gaisā mērījumus trīs dažādu siltuma ražošanas jaudu grupām (individuālie katli, no 0,05 līdz 0,2 MW, no 0.2 līdz 5 MW). 2. Veikt koksnes sadedzināšanas iekārtu radīto pelnu analīzi. 3. Aprēķināt valstij specifiskos emisiju faktorus.

Projekta rezultāti

1.Noteikti emisijas faktori šādām piesārņojošām vielām: putekļiem jeb cietām daļiņām PM10, slāpekļa oksīdiem (NOX), oglekļa oksīdam (CO) , kadmijam (Cd), svinam (Pb), hromam (Cr), dzīvsudrabam (Hg), arsēnam (As), cinkam (Zn) un varam (Cu). 2. Emisiju faktori minētajām piesārņojošām vielām noteikti sekojošām biomasas sadedzināšanas iekārtu kategorijām: individuālajā apkurē izmantojamām, līdz 0,2 MW un 0,2 - 5 MW. 3. Emisijas faktori minētajām piesārņojošām vielām noteikti šāda veida koksnes kurināmajam: malkai, granulām, šķeldai un skaidu briketēm.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.03.2018
Īstenotājs Fizikālās enerģētikas institūts
Rīga, Aizkraukles iela 21, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 13 906.09 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 906.09 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.