• Sākums >
  • Pazemes ūdens kvalitātes datu analīze Rīgas apkārtnē

Pazemes ūdens kvalitātes datu analīze Rīgas apkārtnē

Reģ Nr. 1-08/112/2017

Projekta mērķis

Izstrādāt konceptuālu pazemes ūdens kvalitātes modeli Rīgas pilsētā un apkārtnē un sniegt rekomendācijas optimālai pazemes ūdeņu monitoringa programmai.

Projekta uzdevumi

1. Datu mobilizācija: Pazemes ūdens kvalitātes un pjezometrisko līmeņu datu, tajā skaitā monitoringa datu laika rindu, iegūšana no VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) uzturētajām datu bāzēm, kā arī hidroģeoloģiskās modelēšanas datu iegūšana; 2. Paraugu ievākšana un analīze: pazemes ūdens paraugu ievākšana no esošajiem monitoringa un ekspluatācijas urbumiem, saskaņojot ar esošo pazemes ūdens monitoringa programmu. δ2H un δ18O vērtību noteikšana laboratorijā; 3. Datu analīze: novērojumu datu laika rindu un daudzfaktoru statistiskā analīze, identificējot galvenos pazemes ūdens kvalitātes tipus kā arī raksturojot kvalitātes parametru mainību laikā, t.sk. trendu analīze; 4. Konceptuālā modeļa izstrāde: pazemes ūdens kvalitāti ietekmējošo faktoru identifikācija un to mijiedarbības analīze, atbilstoši identificētajiem pazemes ūdens tipiem un to izplatībai saistībā ar ģeoloģiskās uzbūves īpatnībām, ūdens ieguvi u.c. faktoriem, tajā skaitā fona vērtību noteikšana; 5. Projekta darba sanāksme: tikšanās ar sadarbības iestādes pārstāvjiem, lai apspriestu projekta sākotnējos rezultātus un nodevumi izstrādi atbilstoši sadarbības iestādes vajadzībām. 6. Rekomendāciju izstrāde optimālam pazemes ūdeņu monitoringa plānam balstoties uz novērtētajiem (modelētajiem) pazemes ūdens plūsmas ātrumiem un kvalitātes parametru mainību laikā un normatīvā regulējuma prasībām; 7. Datu transformācija iesniegšanai un integrēšanai LVĢMC uzturētajā datu bāzē.

Projekta rezultāti

1. Datu kopa: jauni dati par raksturīgajām stabilo izotopu vērtībām pazemes ūdens monitoringa punktos sagatavoti MS Excel formātā, LVĢMC uzturētajā datu bāzē (ne mazāk kā 50 mērījumi); 2. Ziņojums par konceptuālo pazemes ūdens kvalitātes modeli Rīgas pilsētā un apkārtnē; 3. Rekomendācijas optimālai pazemes ūdens kvalitātes monitoringa programmai Rīgas pilsētā un apkārtnē. Rezultātu forma: Ziņojums un rekomendācijas (MS Word formātā) un no datu kopa (MS Excel formātā).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 25 051.21 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 051.21 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.