• Sākums >
  • Sadarbība laba jūras vides stāvokļa (LJVS) sasniegšanai jūras piesārņojošo atkritumu jomā

Sadarbība laba jūras vides stāvokļa (LJVS) sasniegšanai jūras piesārņojošo atkritumu jomā

Reģ Nr. 1-08/157/2017

Projekta mērķis

Radīt priekšnoteikumus pilnvērtīgai, efektīvai un iekļaujošai rīcībai virzībā uz LJVS sasniegšanu JSD kvalitatīvajam raksturlielumam “Jūras piesārņojošie atkritumi”, kā arī Pasākumu programmas laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016. - 2020.gadā izpildei un mazināt identificētos riskus nesasniegt LJVS.

Projekta uzdevumi

Vides politikas izmaiņām un aktualitātēm (Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei, Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016. - 2020.gadā u.c.) atbilstošas JPA sabiedriskā monitoringa sistēmas izveide saskaņā ar JSD Jūras pasākumu programmas (POM) Jūras vides mērķa (JVM) Nr.6 identificētajām rīcībām Atkritumu monitoringa veikšana piekrastē (POM JVM6 P3) un Sabiedrības informēšanas un izglītības pasākumi (POM JVM6 P4).

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā būtiski palielināsies valsts vides institūciju, pašvaldību un ieinteresēto pušu veiktspēja politikas veidošanā un ieviešanā jūras piesārņojošo atkritumu jomā, jo tiks papildināta un sistematizēta datu un informatīvā bāze par jūru piesārņojošajiem atkritumiem, tostarp, iesaistot un izglītojot sabiedrības attiecīgās mērķgrupas. Veiktās aktivitātes sekmēs Programmas rīcības as virziena “Atkritumu rašanās novēršana, informācijas bāzes pilnveidošana, sabiedrības informētības līmeņa celšana” (attiecībā uz kvalitatīvo raksturlielumu “Jūru piesārņojošie atkritumi”) izpildi.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.02.2018
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 28 977.78 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 977.78 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.