• Sākums >
  • Ilgtspējīga vide Pierīgā

Ilgtspējīga vide Pierīgā

Reģ Nr. 1-08/55/2017

Projekta mērķis

Periodiskajā preses izdevumā “Rīgas un Apriņķa Avīze” tiek veicināta sabiedrības informēšana un izglītošana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu ar mērķi sekmēt iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē. Projekta “Ilgtspējīga vide Pierīgā” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par dabas vērtību un daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību un motivēt Pierīgas iedzīvotājus aktīvākai darbībai vides aizsardzībā un vides resursu ilgtspējīgā izmantošanā - atbildīga dzīvesveida prasmju veicināšana.

Projekta uzdevumi

1. Veidot informatīvas, izglītojošas publikācijas par aprites ekonomiku (t.sk. Atkritumu apsaimniekošana), kopskaitā 8 publikācijas (32 A4 formāta lpp apjomā). 2. Veidot informatīvas, izglītojošas publikācijas par dabas aizsardzību t.sk. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kopskaitā 12 publikācijas (48 A4 formāta lpp apjomā). 3. Veidot uzskatāmu vizuālo materiālu publikācijām (fotogrāfiju sagatavošana un izvietošana pie katras publikācijas, pēc iespējas izmantot grafiku un infografiku attēlus). 4. Veidot mākslinieciskas karikatūras par izvēlētajām tēmām, kopskaitā 5. 5. Ar speciāli veidotu un veiktu aptauju palīdzību, noskaidrot Pierīgas iedzīvotāju informētību par ilgtspējīgas vides un dabas daudzveidības saglabāšanu. 6. Analizēt un apkopot mērķauditorijas iesūtītos viedokļus, komentārus, ierosinājumus un cita veida materiālus, izmantojot tos publikācijām projekta laikā un pēc tā. 7. Regulāri sekot un apkopot datus par aizsniegto mērķauditoriju portālā www.aprinkis.lv.

Projekta rezultāti

1.Ar izglītojošajām un informatīvajām publikācijām par aprites ekonomiku (t.sk. atkritumu apsaimniekošana) tiek sasniegta līdz 22050 liela auditorija drukātajā laikraksta versijā un vismaz 16000 liela auditorija interneta portālā www.aprinkis.lv. 2. Ar izglītojošajām un informatīvajām publikācijām par dabas aizsardzību t.sk. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu tiek sasniegta līdz 29150 liela auditorija drukātajā laikraksta versijā un vismaz 24000 liela auditorija interneta portālā www.aprinkis.lv. 3. Katrai no 20 plānotajām publikācijām “Rīgas un Apriņķa Avīzē” tiek veidoti un publicēti vismaz 2-3 ilustratīvie materiāli( fotogrāfijas un/ vai infografikas). 4. Izveidot un publicēt 5 ar izvēlētajām tēmām saistītas mākslinieciskas karikatūras, sasniedzot līdz 9600 lielu auditoriju drukātajā laikraksta versijā, un vismaz 10000 lielu auditoriju interneta portālā www.aprinkis.lv. 5.Izveidotun veikt vismaz 5 speciālas aptaujas, noskaidrojot Pierīgas iedzīvotāju informētību par ilgtspējīgas vides un dabas daudzveidības saglabāšanu. Daļa no aptaujās saņemtajām atbildēm tiek publicēta laikrakstā “Rīgas un Apriņķa Avīze” projekta “Ilgtspējīga vide Pierīgā” īstenošanas laikā. Aptaujas dalībnieku viedokļu atspoguļojums aizsniedz vismaz 7000 lielu auditoriju drukātā laikraksta versijā un vismaz 10000 lielu auditoriju interneta portālā www.aprinkis.lv.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 15.01.2018
Īstenotājs Rīgas Apriņķa avīze
Rīga, Lāčplēša iela 24, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 23 255.81 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 675.91 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 676.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.