Vides Vēstis

Reģ Nr. 1-08/57/2017

Projekta mērķis

Ilgtermiņa mērķi 1. sabiedrība tiek izglītota: Latvijā nešķiroto atkritumu daudzums, kas ir noglabāts poligonos līdz 2020.gadam samazināts līdz 50%; bet līdz 2030. gadam, ir tikai 10% no kopējo atkritumu apjoma; 2. ar sabiedrības līdzdalību līdz 2030. gadam Latvija ir līderos starp Eiropas Savienības valstīm dabas kapitāla saglabāšanā, palielināšanā un ilgtspējīgā izmantošanā; 3. līdz 2020. gadam tīmekļa vietnes www.videsvestis.lv lasītāju skaits ir sasniedzis 40 tūkstošus mēnesī. Īstermiņa mērķi 1. sabiedrībai arī turpmāk ir pieejams žurnāls “Vides Vēstis”, kurā tiek publicēta informācija par vides izglītību un audzināšanu un kurā tiek aktualizētas vides aizsardzības problēmas; 2. žurnāla lasītāju auditorija (skaitot elektroniskās versijas lasītājus un žurnāla papīra formāta lasītājus) katru gadu pieaug vismaz par 2000 tūkstošiem lasītāju; 3. mājaslapā ir publicēti klausāmfaili (audio) ar žurnāla saturu.

Projekta uzdevumi

Ilgtermiņa uzdevumi: 1. sagatavot un izdot kvalitatīvu, analītisku, ikvienam lasītājam saprotamu un aktuālu žurnāla saturu un informēt sabiedrību par pašlaik mazāk zināmām tēmām: oglekļa mazietilpīgu attīstību, aprites ekonomiku, sociālo uzņēmējdarbību, degrowth jeb neizaugsmes ideju, zero waste jeb bezatkritumu dzīvesveidu, kā arī publikācijas dabas aizsardzībā – par dabai, sugām un biotopiem palīdzošām metodēm; 2. publicēt materiālus, kuras atbilst Latvijas ilgtspējīgas stratēģijas mērķiem; 3. darbs pie mūsdienīgas, lietotājiem ērtas un ātras mājaslapas, tās popularizēšana. Īstermiņa uzdevumi: 1. turpināt žurnāla “Vides Vēstis” izdošanu. Izglītojošas vides informācijas publicēšana visos žurnāla izdevumos. 2017.gadā izdot 6 numurus. (“Vides Vēstis” ziema 1/2017 marts, pavasaris 2/2017 aprīlis, ziedu vasara 3/2017 jūnijs, ražas vasara 4/2017 augusts, rudens 5/2017 novembris, ziema 6/2017 decembris); 2. strādāt pie mājaslapas atpazīstamības veicināšanas, regulāri, vismaz reizi piecās dienās, atjaunot informāciju, t.i. Pievienot jaunus rakstus un sadarboties ar citām tīmekļa vietnēm (tvnet, apollo, Delfi u.c.), kuras pārpublicē rakstus. Izmantot Twitter un Facebook kontus. 3. piesaistīt finansējumu klausāmfailu sagatavošanai, publicēt tos biedrības mājaslapā. Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrības žurnālu “Rosme” sagatavot klausāmā formātā informāciju par atkritumu šķirošanu un atkritumu samazināšanas paņēmieniem.

Projekta rezultāti

Izdots ž. Vides Vēstis 1 15.03.2017 Nodrukāts žurnāls 2700 gab. Izdots ž. Vides Vēstis 2 01.05.2017 Nodrukāts žurnāls 2700 gab. Izdots ž. Vides Vēstis 3 01.06.2017 Nodrukāts žurnāls 2700 gab. Izdots ž. Vides Vēstis 4 01.08.2017 Nodrukāts žurnāls 2700 gab. Izdots ž. Vides Vēstis 5 01.10.2017 Nodrukāts žurnāls 2700 gab. Izdots ž. Vides Vēstis 6 01.12.2017 Nodrukāts žurnāls 2700 gab.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2017
Īstenotājs Vides Vārds
Rīga, Kalnciema iela 28, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 66 674.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 573.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 898.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.