• Sākums >
  • Īpaši aizsargājamo dzeņu sugu ekoloģisko nišu un telpiskās izplatības analīze aizsardzības pasākumu plānošanai

Īpaši aizsargājamo dzeņu sugu ekoloģisko nišu un telpiskās izplatības analīze aizsardzības pasākumu plānošanai

Reģ Nr. 1-08/146/2017

Projekta mērķis

Noskaidrot īpaši aizsargājamām dzeņu sugām nepieciešamos dzīvotņu parametrus optimālai to aizsardzības plānošanai un interpretēt iegūtos rezultātus to sastopamībai Latvijā.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot literatūras datus un nepublicētos situāciju Latvijā raksturojošos datus par īpaši aizsargājamo dzeņu sugu sastopamību saistībā ar to dzīvotnes raksturojošiem rādītājiem (datu avoti: Eiropas ligzdojošo putnu atlants (2013-2017), Natura 2000 vietu monitorings, Fona monitorings, portāls “Dabasdati.lv”, dabas datu pārvaldības sistēma “Ozols”, dabas aizsardzības plāni īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kas izstrādāti kopš 2013. gada u.c.). 2. Balstoties uz apkopoto informāciju par sugu sastopamību, sagatavot īpaši aizsargājamo dzeņu sugu ekoloģiskās nišas matemātiskos modeļus un ar to palīdzību prognozēt sugu telpisko izplatību. 3. Izveidot Latviju reprezentējošu parauglaukumu tīklu dzeņu uzskaitēm un dzīvotņu parametru novērtēšanai (provizoriski 100 parauglaukumi). 4. Veikt dzeņu uzskaites izvēlētajos parauglaukumos (2 reizes sezonā, kopā 200 uzskaišu dienas). 5. Uzmērīt un kvantitatīvi raksturot dzeņiem nozīmīgās meža struktūras izvēlētajos parauglaukumos. 6. Apkopot iegūtos datus un kalibrēt ekoloģiskās nišas un sugu telpiskās izplatības modeļus, analizēt sugu sastopamības saistību ar meža un mežaudzes struktūrām.

Projekta rezultāti

1. Apkopoti pieejamie dati par īpaši aizsargājamo dzeņu sugu sastopamību (literatūras apskats, sugu sastopamības dati). 2. Izveidoti sākotnējie īpaši aizsargājamo dzeņu sugu telpiskās izplatības modeļi (ģeoreferencēts rastra attēls), balstoties uz pieejamajiem sugas sastopamības datiem. 3. Balstoties uz izveidoto dzeņu sugu telpiskās izplatības modeli, izveidots Latviju reprezentējošs parauglaukumu tīkls dzeņu uzskaitēm un dzīvotņu parametru novērtēšanai (ĢIS slānis ar parauglaukumiem). 4. Veiktas dzeņu uzskaites parauglaukumos (informācija ģeodatubāzē). 5. Kvalitatīvi un kvantitatīvi novērtētas dzeņiem nozīmīgās meža struktūras parauglaukumos (informācija ģeodatubāzē). 6. Izveidoti īpaši aizsargājamo dzeņu sugu ekoloģisko nišu un telpiskās izplatības modeļi, analizēta un skaidrota sugu sastopamības saistība ar meža un mežaudzes struktūrām (iegūtajiem datiem atbilstoša sadalījuma analītiskie modeļi (vispārinātie lineārie vai aditīvie, atkarībā no ievākto datu dispersijas un laika, vietas, savstarpējām korelācijām u.tml.), kas skaidroti atskaites formā). Kopējā rezultātu forma: Ziņojums, kas skaidro īpaši aizsargājamo dzeņu sugu ekoloģiskās nišas, kalibrētas sugu sastopamības prognožu kartes, sugu sastopamības saistību ar meža un mežaudzes struktūrām. Ziņojumā ietvertas rekomendācijas sugām labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 73 717.32 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 73 717.32 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.