• Sākums >
  • Tematiskais pielikums Vide mums, mēs videi

Tematiskais pielikums Vide mums, mēs videi

Reģ Nr. 1-08/100/2017

Projekta mērķis

Publicējot dažādu ekspertu un speciālistu viedokļus, informatīvus rakstus, panākt Kuldīgas, Skrundas, Alsungas novadu iedzīvotāju lielāku izpratni par videi draudzīgiem ikdienas sadzīves paradumiem, tai skaitā atkritumu šķirošanu, un to iedzīvināšanu ikdienā, kā arī apgūt plašāku skatījumu uz citiem dabas aizsardzības pasākumiem un palīdzēt aktīvāk pašiem iesaistīties tajos. Tāpat veidot kopējo sabiedrisko domu par labu videi pretēji patērētāju sabiedrības ikdienas ieradumiem, popularizēt zaļo domāšanu uzņēmējdarbībā.

Projekta uzdevumi

1. Publikācijās vērst uzmanību uz vides problēmām, skaidrot ceļus, kā tās risināmas, iesaistot gan atbildīgās personas, gan pašus iedzīvotājus, rosināt diskusijas. 2. Atspoguļot aktuālākās tēmas saistībā ar vides saudzēšanu un dabas vērtību saglabāšanu. 3. Izglītot auditoriju šajos jautājumos, publicējot pozitīvo pieredzi, kā dzīvot pēc iespējas zaļāk, veselīgāk, ekoloģiskāk. 4. Sadarbībā ar novadu ekoskolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī mazpulcēniem iesaistīties un atspoguļot skolēnu un bērnu aktivitātes, sakopšanas talkas, rīkot izglītojošus erudīcijas konkursus par vides tēmām. 5. Popularizēt upju tīrīšanas un citas NVO akcijas, piesaistot arvien vairāk cilvēku atbildīgam un veselīgam dzīvesveidam.

Projekta rezultāti

1. 9 laikraksta “Kurzemnieks” pielikumi par vides aizsardzībai veltītām tēmām. A3 formāts, 4 lpp, t. Sk. 2 krāsu lpp. 2. Publikācijas no tematiskajiem pielikumiem tiks publicētas www.kurzemnieks.lv 3. Sadarbībā ar Kurzemnieka Jauno žurnālistu skolu tiks organizēta lasītāju aptauja, noskaidrojot aktuālākās vides aizsardzības problēmas un ieteikumus to risināšanai, kā arī ielu intervijās un portālā jautājot, vai pielikumos risināmās tēmas likušas aizdomāties/mainīt savu rīcību.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.01.2018
Īstenotājs Jaunais kurzemnieks
Kuldīga, 1905.gada iela 19, LV-3301
Projekta kopējās izmaksas 6 190.43 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 366.36 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.