• Sākums >
  • Par izglītotu un zinošu sabiedrību Aizkraukles reģionā

Par izglītotu un zinošu sabiedrību Aizkraukles reģionā

Reģ Nr. 1-08/91/2017

Projekta mērķis

Informēt un izglītot sabiedrību ar mērķi veicināt izpratni par atkritumu šķirošanas nozīmi, resursu taupīšanu, produktu dzīves ilgumu un otrreizēju pārstrādi, palielināt šķiroto atkritumu apjomu, kas palīdzētu ietaupīt ikdienā. Radīt lielāku izpratni par ĪADT nozīmi, informēt sabiedrību par dabas daudzveidību, dabas vērtību bagātību, dabas aizsardzības nozīmi, sekmējot veselīga, dabai draudzīga dzīvesveida, tūrisma un saimnieciskās darbības attīstību.

Projekta uzdevumi

1.ievākt un apkopot iedzīvotājiem noderīgu un vērtīgu informāciju, nozares ekspertu viedokļus un ieteikumus, piemērus, kas balstīti uz konkrētu pieredzi; 2.veikt iedzīvotāju aptaujas, lai noskaidrotu viedokli, neskaidros jautājumus, kas palīdzētu apkopot nepieciešamo informāciju un pilnvērtīgāk veidot publikācijas; 3.doties izpētes braucienā uz ĪADT reģionā, lai izpētītu dabas daudzveidību un cilvēku ikdienas dzīvi tajās; 4.apmeklēt atkritumu šķirošanas laukumus, lai labāks izprastu atkritumu apsaimniekošanas, šķirošanas un pārstrādes procesu; 4.sagatavot publikācijas par izvēlētajām tēmām, pasniedzot savākto un apkopoto informāciju vienkāršā, saprotamā valodā, ar konkrētiem ieteikumiem, norādēm, piemēriem, attēliem, infogrammām. Sniegt izzinošu, noderīgu un vērtīgu informāciju, lai informētu un izglītotu iedzīvotājus par izvēlētajām tēmām; 5. izveidot portālā www.staburags.lv sadaļu “Vides aktualitātes”...

Projekta rezultāti

Pastāvīgas sadaļas „Vides aktualitātes” izveide portālā www.staburags.lv 19 atvērumu un tematisko rakstu publicēšana laikrakstā „Staburags” un portālā www.staburags.lv Iedzīvotāju aptaujas portālā www.staburags.lv par izvēlētajām tēmām

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 12.12.2017
Īstenotājs Staburags
Aizkraukles raj., Staburaga pag. „Smaidas”-3,
Projekta kopējās izmaksas 5 259.77 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 470.80 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.