• Sākums >
  • “Zaļā izcilība”- zaļākajai valstij pasaulē

“Zaļā izcilība”- zaļākajai valstij pasaulē

Reģ Nr. 1-08/69/2017

Projekta mērķis

Lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē un veicinātu sabiedrības kolektīvās “zaļās domāšanas” veidošanos, atbilstoši valsts vides politikas pamatnostādnēm, informēt un izglītot sabiedrību par to uzņēmumu un pašvaldību labo praksi, kas īsteno uz ilgtspējīgu attīstību vērstu darbību.

Projekta uzdevumi

1. Uzņēmumu un pašvaldību “Zaļā saraksta” prasību aktualizēšana, pilnveidojot izvirzīšanas un vērtēšanas kritērijus; 2. Uzņēmumu un pašvaldību izvirzīšana un izvērtēšana, iekļaušanai “Zaļajā sarakstā” šādās kategorijās: - ”A kategorijas piesārņojošo darbību veicoši operatori”, - "B kategorijas piesārņojošo darbību veicoši operatori”, - ”C kategorijas piesārņojošo darbību veicoši operatori”, - “Komersanti - atkritumu apsaimniekotāji ”; - “Zaļās pašvaldības”; - “Uzņēmumi, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem” un to raksturojumu veidošana. 3. “Zaļajā sarakstā” iekļauto uzņēmumu un pašvaldību veikuma publiska sumināšana, iepazīstinot sabiedrību ar viņu padarīto, tādējādi popularizējot pozitīvos piemērus vides aizsardzības jomā un saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi mazināšanā. (Plašāka informācija par vērtēšanas pieeju - projekta pielikumā).

Projekta rezultāti

Ar masu plašsaziņas līdzekļu starpniecību un sarakstā iekļauto uzņēmumu un pašvaldību atbalstu, publiskojot projekta vēstījumu – ziņu, ka Latvijā aizvien vairāk uzņēmēju organizē savu darbību, maksimāli mazinot kaitīgo ietekmi uz vidi, tiks nodrošināta pozitīvās informācijas plūsma gan par “zaļā saraksta” uzņēmumiem, gan visu nozari, kas ilgtermiņā, soli pa solim turpinās veidot izmaiņas sabiedriskajā domā par labu “zaļajai domāšanai” un uzvedībai, veicinās valsts vides politikas pamatnostādnē definēto mērķu sasniegšanu un apliecinās - Latvija - Zaļākā valsts pasaulē.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2017
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 2 550.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 550.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 550.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.