Zaļās dzīves ABC

Reģ Nr. 1-08/90/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni, izglītošanu un rosināt viņu interesi par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. Projekta tiešais mērķis ir izveidot nacionālā iknedēļās laikrakstā “Kas Jauns avīze” atsevišķu vides sadaļu un tajā izvietot sagatavotos tematiskos rakstus (raksti, aktualitātes, ziņas, intervijas, viedokļi, u.tml.) par tēmām aprites ekonomika (t.sk. atkritumu apsaimniekošana) un dabas aizsardzība t.sk. bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. • Projekta ietvaros tiks sagatavotas vairāk nekā 40 dažādas publikācijas par tēmām aprites ekonomika (t.sk. atkritumu apsaimniekošana) un dabas aizsardzība t.sk. bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un izvietotas atsevišķā vides sadaļā iknedēļas laikrakstā “Kas Jauns avīzē”. Projekta īstenošanas laikā visas veidotās publikācijas būs publicētas un bezmaksas pieejamām interneta vietnē www.kasjauns.lv zem sadaļas “Zaļās dzīves ABC”

Projekta uzdevumi

1. Veidot un izvietot tematiskos rakstus (raksti, aktualitātes, ziņas, intervijas, viedokļi, u.tml.) par tādām tēmām kā aprites ekonomika (t.sk. Atkritumu apsaimniekošana) un dabas aizsardzība t.sk. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana iknedēļas laikrakstā “Kas Jauns avīze”; 2. Nodrošināt visas sagatavotās publikācijas bezmaksas pieejamas interneta vietnē www.kasjauns.lv zem sadaļas “Zaļās dzīves ABC” ; 3. Projekta īstenošanas laikā nodrošināt projekta publicitātes pasākumus projekta iesniedzēja, ti. SIA “Izdevniecības “Rīgas Viļņi””” sociālo tīklu kontos; 4. Veikt pašnovērtējumu par sasniegtajiem rezultātiem, veicinot norādītās aktivitātes.

Projekta rezultāti

1. Sagatavotas vairāk kā 40 dažādas publikācijas, t.sk. raksti, aktualitātes, ziņas, intervijas, viedokļi, u.tml. par tādām tēmām kā aprites ekonomika (t.sk. atkritumu apsaimniekošana) un dabas aizsardzība t.sk. bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. 2. Izveidotā vides sadaļa “Zaļās dzīves ABC” ar sagatavotām publikācijām ir izvietota 43 (četrdesmit trīs) atsevišķos iknedēļas laikraksta “Kas Jauns avīze” numuros; 3. Projekta īstenošanas laikā vismaz 1(vienu) reizi mēnesī kādā no Izdevniecības “Rīgas Viļņi” sociālo tīklu kontiem ir izvietota informācija par vides sadaļas “Zaļās dzīves ABC” tēmām.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.01.2018
Īstenotājs Izdevniecība "Rīgas Viļņi"
Rīga, Kaļķu iela 15-8, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 35 285.88 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 994.30 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 994.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.