• Sākums >
  • Datu ieguve, apstrāde un analīze par decentralizētu kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas tehnisko un finansiālo kapacitāti Latvijas pašvaldībās

Datu ieguve, apstrāde un analīze par decentralizētu kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas tehnisko un finansiālo kapacitāti Latvijas pašvaldībās

Reģ Nr. 1-08/174/2017

Projekta mērķis

Veikt pētījumu par Latvijas novadu pašvaldību tehnisko un finansiālo kapacitāti decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, lai analizētu ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma saistīto normatīvo aktu ieviešanas iespējamību.

Projekta uzdevumi

1. Apmeklējot katru novada pašvaldību, iegūt un analizēt informāciju par pašreizējo decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un nodrošinājumu. 2. Noteikt maksimālo attālumu no decentralizētās kanalizācijas sistēmas līdz ar notekūdeņu pieņemšanas tvertni aprīkotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kādā decentralizēto pakalpojumu sniedzēji būtu gatavi sniegt šo pakalpojumu (lai pakalpojums būtu rentabls), kā arī kādā šis pakalpojums būtu pieejams (maksātspējas izvērtējums) iedzīvotājiem. 3. Izstrādāt vadlīnijas pašvaldību saistošo noteikumu izstrādei par decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem un sistēmām, tai skaitā līgumu formas, kas izriet no šiem noteikumiem. 4. Izstrādāt kritērijus un vadlīnijas decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju izvēlei.

Projekta rezultāti

1. Sagatavots apkopojums par konstatēto situāciju un nepieciešamajām rīcībām, lai nodrošinātu to, ka decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātos notekūdeņus un pārējo saturu ir iespējams savākt un attīrīt. 2. Kartētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pašvaldībās, to tehniskie parametri, izveidoti ieraksti Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) informācijas sistēmā BLIS https://blis.lps.lv (Informācijas sistēmā BLIS tiek apkopoti dati par pašvaldību darbību, izstrādāti un aprēķināti indikatori (veikuma rādītāji) pašvaldību veiktspējas savstarpējai salīdzināšanai, kā arī apkopoti pašvaldību labās prakses piemēri un pašvaldībām derīgu pētījumu rezultāti.) 3. Izvērtēts decentralizēto pakalpojumu sniedzēju tirgus un noteikti nepieciešamie attālumi līdz atbilstošām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 4. Izstrādāti kritēriji un vadlīnijas decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju izvēlei. 5. Izstrādātas vadlīnijas pašvaldību saistošo noteikumu izstrādei par decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem un sistēmām. Rezultātu forma: 1. Izstrādāts ziņojums. 2. Sagatavoti kartogrāfiskie materiāli 3. Izveidota interaktīvā karte WEB tehnoloģijās. 4. Izveidoti ieraksti informācijas sistēmā BLIS. 5. Izstrādātas vadlīnijas

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Latvijas Pašvaldību savienība
Rīga, Mazā Pils iela 1, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 135 354.76 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 135 354.76 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.