• Sākums >
  • VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā

VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā

Reģ Nr. 1-08/127/2017

Projekta mērķis

Nodrošināt vienotas metodiskas pieejas izmantošanu, veicot sākotnējos izvērtējumus, un VVD kapacitātes paaugstināšanu ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt esošās situācijas, t.sk. VVD un Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – VPVB) līdzšinējās prakses ietekmes sākotnēja izvērtējuma veikšanā, analīzi; 2. Veikt ar sākotnējo izvērtējumu procedūru saistīto tiesas spriedumu analīzi; 3. Veikt ES valstu pieredzes un ES vadlīniju analīzi un apzināt citu valstu labo praksi sākotnējo izvērtējumu veikšanā; 4. Darba grupai, kurā ietverti VPVB, VVD Centrālās struktūrvienības un kompetenču centru pārstāvji (kopā 10-15 dalībnieki), prezentēt 1.-3. uzdevuma rezultātus un sagatavot vienotās metodiskās pieejas koncepciju, cita starpā, izvērtējot iespēju paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanu VVD nodrošināt caur Valsts vides dienesta informācijas sistēmu “TULPE”, nodrošinot lietotājiem draudzīgu e-pakalpojumu; 5. Izstrādāt vadlīnijas ar vienotu metodisko pieeju ietekmes sākotnējā izvērtējuma veikšanā; 6. Noorganizēt 2 dienu apmācību semināru ar ekspertu dalību no visām VVD RVP (cita starpā nodrošinot ekspertu apmācību Vadlīniju lietošanā); 7. Noorganizēt pieredzes apmaiņas semināru par praktisko metodiskās pieejas piemērošanu.

Projekta rezultāti

1. Veikta esošās situācijas analīze. 2. Veikta ar sākotnējo izvērtējumu saistīto tiesas spriedumu analīze. 3. Veikta ES valstu pieredzes un ES vadlīniju analīze un identificēta labā prakse. 4. Sagatavota vienotās metodiskās pieejas koncepcija, cita starpā, izvērtējot iespēju, paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanu VVD nodrošināt caur Valsts vides dienesta informācijas sistēmu “TULPE”. 5. Izstrādātas vadlīnijas ar vienotu metodisko pieeju ietekmes sākotnējā izvērtējuma veikšanā. 6. Noorganizēts 2 dienu apmācību seminārs, kura ietvaros apmācīti vismaz 18 VVD darbinieki vadlīnijās iekļautās vienotās metodiskās pieejas piemērošanā, veicot sākotnējo izvērtējumu. 7. Noorganizēts pieredzes apmaiņas seminārs vismaz 18 VVD darbiniekiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.05.2018
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 18 236.95 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 236.95 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.