• Sākums >
  • Saudzīgai attieksmei pret dabu valstī nevar būt nomales!

Saudzīgai attieksmei pret dabu valstī nevar būt nomales!

Reģ Nr. 1-08/79/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izdot reģionālajā preses izdevumā “Ziemeļlatvija” vides sadaļu ar tematiskajiem rakstiem (atvērumu), lai veicinātu sabiedrības informēšanu un radītu Valkas, Smiltenes un Strenču novadu, kā arī Ēveles un Trikātas pagastu iedzīvotāju izpratni par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, sekmētu sabiedrības pozitīvo ietekmi uz vidi, veicinātu ikvienu iedzīvotāju rīkoties dabai draudzīgi. Atspoguļot tēmas cilvēkiem saprotami un vienkārši caur vietējo pieredzi un skaidrojumiem parādot, ka jautājumi par aprites ekonomiku un dabas aizsardzību ir saistošas visiem.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot periodiskajā preses izdevumā “Ziemeļlatvija” vides sadaļu “Saudzīgai attieksmei pret dabu valstī nevar būt nomales” un veidot rakstu sērijas, kas apkopotas atvērumos aptuveni divas reizes mēnesī un kas ir pieejams Valkas, Smiltenes un Strenču novadu un Ēveles, Trikātas pagastu iedzīvotājiem – „Ziemeļlatvijas” abonentiem un pircējiem un portāla www.ziemellatvija.lv lietotājiem; 2. Sagatavojot publikācijas, sniegt informāciju, izglītot un radīt izpratni Valkas, Smiltenes un Strenču novadu iedzīvotājiem par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu. 3. Analizēt informatīvos materiālus par aprites ekonomiku un dabas aizsardzība t.sk. bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu; 4. Noskaidrot un fiksēt dažādu ekspertu viedokļus un atziņas par vides jautājumiem atbilstoši aprakstāmai tēmai: sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Valsts Vides dienestu, Latvijas valsts mežiem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valkas nodaļu, biedrību "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA", SIA "ZAAO" Valsts dabas fondu, Dabas aizsardzības pārvaldi, dažādu valsts un pašvaldību, Valkas, Smiltenes, Strenču novadu domju un citu institūciju speciālistiem; 5. Intervēt Valkas, Smiltenes un Strenču novadu, Ēveles un Trikātas pagastu iedzīvotājus un atspoguļot viņu viedokļus, pieredzi un skatījumu par vides aizsardzības jautājumiem, veselīgu dzīvesveidu un atkritumu šķirošanas paradumiem; 6. Informēt par Igaunijas pieredzi, intervējot Valgas Vides dienesta un Vides inspekcijas amatpersonas, izzinot Valgas apkārtnē esošās aizsargājamās teritorijas; 7. Popularizēt un aktivizēt videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, mudinot Valkas, Smiltenes un Strenču novadu, Ēveles un Trikātas pagastu iedzīvotājus uz konkrētu rīcību un darbībām. Informēt par Igaunijas pieredzi stikla, metāla un plastmasas taras nodošanā; 8. Atspoguļot reportāžā dažādus pieredzes stāstus par vides draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu. Meklēt un parādīt labu praksi; 10. Organizēt iedzīvotāju aptaujas portālā par vides aizsardzības jautājumiem, par viņu pieredzi un esošo situāciju, par vēlamajiem ieteikumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai uzzinātu pēc iespējas vairāk iedzīvotāju domas.

Projekta rezultāti

1. 36 lpp. jeb 18 tematiskie atvērumi laikrakstā „Ziemeļlatvija” 23 no pieteiktajām tēmām; 2. 18 publikācijas portālā www.ziemellatvija.lv; 3. aptaujas, diskusijas un konkursi portālā www.ziemellatvija.lv atbilstoši tēmu aprakstā minētajam;

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.01.2018
Īstenotājs Reģionu Mediji
Rīga, Andrejostas iela 2, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 7 138.27 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 067.53 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.