• Sākums >
  • Sadarbības ietvars Latvijas tradicionālo kultūraugu uzturēšanai un sēklu bibliotēkas darbībai

Sadarbības ietvars Latvijas tradicionālo kultūraugu uzturēšanai un sēklu bibliotēkas darbībai

Reģ Nr. 1-08/149/2017

Projekta mērķis

Veicināt vietējo kultūraugu un domesticēto sugu daudzveidības apzināšanu un aizsardzību, izveidojot sadarbības ietvarus starp atbildīgajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pētniekiem un sēklu lolotājiem, kuri būtu galvenie dabas daudzveidības saglabāšanas nodrošinātāji. (Šeit un tālāk - projekta uzmanības centrā paredzēti galvenokārt pārtikā izmantojamie kultūraugi)

Projekta uzdevumi

1. Starp sadarbībā iesaistītajām pusēm vienoties par darbības stratēģiskām prioritātēm un rīcības plānu Latvijas vietējo kultūraugu un domesticēto sugu daudzveidības saglabāšanai. 2. Izveidot sadarbības tehnisko nodrošinājumu – komunikācijas rīkus, Latvijas sēklu bibliotēkas fizisko vietu un aprīkojumu. Pašreizējā vieta – Ikšķile, potenciāli – vairākos novados vietējās “filiāles”. 3. Izveidot Latvijas sēklu bibliotēkas saturisko nodrošinājumu – kritēriju augu iekļaušanai sēklu bibliotēkā, kā arī vadlīnijas sēklu lolotājiem – dārzkopjiem, kuri rūpējas par sēklu bibliotēkas materiāla uzturēšanu. 4. Aprobēt sēklu bibliotēkas darbību, lai tā darbotos Latvijas mērogā, kā galveno resursu izmantojot ieinteresētos dārzkopjus un pilsētu ģimenes dārziņu lietotājus. Informēt sabiedrību dažādos pasākumos un caur dažādiem komunikācijas kanāliem.

Projekta rezultāti

1. Apzinātas kultūraugu bioloģiskās daudzveidības aizsardzības prioritātes un nepieciešamās darbības. Rezultāts – projektā iesaistīto pušu rīcības plāns. Ilgtspēja – iespējas veikt nepieciešamās darbības turpmākos projektos vai iekļaut tās institūciju darba dienaskārtībā. Ietekme uz mērķauditoriju – kultūraugu bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā iesaistīto pušu izpratne par rīcību prioritātēm. 2. Izveidots informatīvi – tehniskais nodrošinājums kultūraugu daudzveidības tālākai apzināšanai un aizsardzībai. Rezultāts – internetā balstīta platforma kultūraugu audzētāju līdzdalībai augu daudzveidības apzināšanai un sēklu/augu maiņai. Ietekme uz mēķauditoriju – līdzšinējo dažu sēklu maiņu pasākumu vietā sabiedrība varēs apzināti līdzdarboties kultūraugu mantojuma saglabāšanā. Vecākus cilvēkus, kas nelieto internetu, apzinās sēklu bibliotekārs un veiks sēklu materiāla apzināšanu un reģistrāciju. 3. Aprobēti veidi, kā veicināt vietējo kultūraugu izmantošanu dārzkopībā. Rezultāts – interneta platfoma sēklu maiņai un bibliotēkas darbībai veidota lietotājiem visērtākajā veidā. Ietekme – Latvijas dārzkopji ir pašnodrošinātāki ar sēklām (pozitīva ietekme uz aprites ekonomiku). 4. Uzlabota un pilnveidota Latvijas sēklu bibliotēkas darbība. Rezultāts – sēklu bibliotēkā pēc noteiktiem kritērijiem tiks iekļauti apzinātie kultūraugi, to varēs veikt sabiedriskā kārtā pēc projekta darbības beigām. Ietekme uz mērķauditoriju – sabiedrība līdzdarbojas kultūraugu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. 4. Izveidots sadarbības ietvars starp iesaistītajām pusēm Latvijas vietējo kultūraugu un domesticēto sugu daudzveidības tālākai apzināšanai un aizsardzībai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 22.06.2018
Īstenotājs Ikšķiles Brīvā skola
Ikšķile, Ikšķiles nov., Rīgas iela 175, LV-5052
Projekta kopējās izmaksas 23 322.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 722.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.